Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Programmabegroting 2025 Het Flevolands Archief Ingekomen stukken Eergisteren
Begrotingscirculaire 2025-2028 Ingekomen stukken Eergisteren
Raadsinformatiebrief robuuste regio Ingekomen stukken Eergisteren
Raadsinformatiebrief evaluatie AZC Ingekomen stukken Eergisteren
Consultatie gezamenlijk beleidsplan en regionaal risicoprofiel Flevoland Ingekomen stukken Eergisteren
Factsheet fonds windpark Zeewolde 2023 Ingekomen stukken Eergisteren
Raadsinformatiebrief doelgroepenvervoer Ingekomen stukken Eergisteren
Besluiten college van B&W d.d. 16 april 2024 Besluitenlijst B&W 17-04-2024
Informatie delen bij groot incident op gebied van dienstverlening door Meerinzicht Toezeggingen 16-04-2024
Verplaatsing markt naar Marktpad Toezeggingen 16-04-2024