Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. De raad vormt samen met het college van B&W het bestuur van de gemeente Zeewolde.


Hier vindt u per partij een overzicht van de raadsleden.

Burgerraadsleden ondersteunen de fractie bij het werk. Zij mogen namens de fractie deelnemen aan beeldvormende en
oordeelsvormende bijeenkomsten.

De commissie heeft als doel om de raad bij te staan in zijn toezichthoudende rol bij het afleggen van verantwoording door het college aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag en de naleving van de regels ten aanzien van het beleid, het beheer, de informatievoorziening en de verantwoording op financieel gebied.
De commissie vergadert zoveel als zij nodig vindt, de vergaderingen zijn openbaar.

 • De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden bij het raadswerk.
 • De griffie maakt de agenda's voor de vergaderingen, verstuurt de vergaderstukken en zorgt dat de besluitvorming klopt.
 • De griffie is de schakel tussen de raad en het college, de ambtelijke organisatie, maatschappelijke organisaties, media en inwoners.
 • Daarnaast doet de griffie nog veel meer, zoals het organiseren van werkbezoeken.
  Contact opnemen met de griffie:
  E-mail: griffie@zeewolde.nl
  Telefoon: 036-5229467
  Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur