Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen (art. 36)

Heropening AZC Zeewolde

ID

42

Datum

30-8-2022

Onderwerp

Heropening AZC Zeewolde

Indiener(s)
 • Actief Zeewolde
 • CDA
 • ChristenUnie
 • D66
Inhoud
 1. Hoever staat het met de ontwikkelingen ten aanzien van de mogelijke heropening van het AZC aan de Bosruiterweg en hoe verlopen de contacten tussen het COA en het Ministerie hierover?
 2. Hoe snel verwacht het college het AZC in gebruik te kunnen nemen?
 3. In hoeverre zou de (vergunning)procedure(s) versneld kunnen worden? Met uiteraard inachtname van de juiste (juridische/bestuurlijke) stappen.
 4. Wordt de opvang in het pand aan de Kringloop en huisjes op bungalowpark RCN waar op dit moment uitsluitend Oekraïners worden opgevangen ook beschikbaar gesteld aan andere asielzoekers/vluchtelingen indien hier plaatsen vrijkomen?
 5. Welke duidelijkheid kunt u verschaffen over eventuele andere opvanglocaties? In hoeverre is hiertoe actie ondernomen?
 6. Is het college in overleg met de provincie Flevoland, dan wel de Veiligheidsregio om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen? Zo ja, daar graag een update over.
 7. Tot slot is het college het met ons eens dat wij als gemeente een meer actieve rol moeten aannemen ten aanzien van de landelijke vluchtelingencrisis?
Afdeling

Team Ruimtelijke plannen en vergunningen

Beantwoord
Beantwoord
Datum beantwoording

27-9-2022

Bijlage