Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen

Vervolg aankoop bedrijfserven Ossenkampweg 5 en 9

ID

47

Datum

16-3-2023

Onderwerp

Vervolg aankoop bedrijfserven Ossenkampweg 5 en 9

Indiener(s)
 • Actief Zeewolde
 • CDA
 • D66
 • VVD
Inhoud

Vragen:

 1. Hoeveel stikstofrechten zijn er concreet verkregen met de aankoop van de Ossenkampweg?
 2. Zijn die stikstofrechten inmiddels in “bezit” van de gemeente of zijn die stikstofrechten
  inmiddels vervallen aan een project of aan de provincie?
  Bij de behandeling in de raad bleek dat conform de BBV-regels de waarde niet direct ten laste
  gebracht kon worden van de grondexploitatie.
 3. Waarop zijn deze lasten nu uiteindelijk geboekt?
 4. Wat was de reactie van de accountant en kunt u aangeven wanneer dit rapport/advies van
  de accountant over de betreffende aankoop ter beschikking van de raad komt?
 5. Zo er nog geen rapport/advies van de accountant ligt, kunnen wij er dan vanuit gaan dat de
  betreffende gronden nog niet zijn aangekocht?
 6. Zo ja, wat zijn de consequenties mocht dit in strijd zijn met het accountantsrapport?
 7. Mocht de aankoop inmiddels definitief hebben plaatsgevonden, hoe wordt tussentijds met
  deze gebouwen omgegaan?
 8. Hoe gaat het beheer er uitzien en wat zijn daarvan de kosten?
 9. Bij gebrek daaraan, wanneer kunnen wij informatie hierover ontvangen?
  Uit eerdere beantwoording van vragen viel te lezen dat de uitgestelde Aerius calculator tot medio
  januari 2023 nog niet voor handen was en nog niet met zekerheid te zeggen viel welke stikstofruimte
  overblijft.
  Wij gaan er vanuit dat deze Aerius calculator/berekening inmiddels bekend is.
 10. Klopt het dat deze berekening inmiddels beschikbaar is? Kunt u in dat geval de raad hierover
  informeren?
Afdeling

Team Wonen en Economie

Beantwoord
Niet beantwoord
Datum beantwoording
Bijlage