Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen (art. 36)

Vragen over stikstofbeleid

ID

41

Datum

27-6-2022

Onderwerp

Vragen over stikstofbeleid

Indiener(s)
  • CDA
  • D66
  • VVD
Inhoud

Heeft het college contact met de provincie over wat dit gaat betekenen voor de Zeewolder agrarische ondernemers?
2. Welke grondhouding heeft het college in dit dossier van emissiereductie richting de provincie en onze agrarische ondernemers?
3. Wat meent het college te vinden van het feit dat het RIVM niet in alle gebieden de emissiereductie heeft bepaald, ,maar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? (RIVM heeft de reductie bepaald die moeten plaatsvinden in de transitiegebieden (47%).
4. Zijn er signalen dat er in Zeewolde nog meer nieuwe natuur, natuurdoelen of instandhoudingsverplichtingen voor gebieden worden aangedragen om aan te melden bij de landelijke overheid?
5. Kunnen onze agrarische ondernemers komende tijd een gebiedsgericht proces van informatie- en participatiebijeenkomsten verwachten aangaande de impact van de richtinggevende stikstofdoelen? En zo ja, wanneer kunnen we daar van het college duidelijkheid over verwachten?
6. Is het college al in gesprek met (een afvaardiging/vertegenwoordiging van) agrarische ondernemers over het stikstofbeleid?

Afdeling

Team Wonen en Economie

Beantwoord
Beantwoord
Datum beantwoording

16-8-2022

Bijlage