Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving

donderdag 10 februari 2022

19:00

Locatie
The Lux
Voorzitter
Angela Huckriede
Toelichting

U kunt de vergadering terugkijken via https://www.youtube.com/watch?v=fhhgJE1MrK4

Agendapunten

  1. het beschikbaar stellen van € 165.000,- ten behoeve van de voorbereiding en realisatie van de projecten in de categorie A, zoals beschreven in rapport Advies Initiatieven Waterplan;
  2. dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve en deze aan de bestemmingsreserve ‘klimaatadaptatie’ toe te voegen;
  3. de 4e wijziging van de begroting van het dienstjaar 2022 vast te stellen.
  1. de nota Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) 2021 vast te stellen inclusief nieuw bodem- en plafondbedrag van de bestemmingsreserve Bedrijfsrisico Grondbedrijf;
  2. het plafondbedrag van de bestemmingsreserve ‘Bedrijfsrisico Grondbedrijf’ als richtinggevend aan te houden;
  3. de door het college, op grond van artikel 25 Gemeentewet jo. artikel 10 tweede lid aanhef en onder b (financiële belangen van de gemeente) van de Wet Openbaarheid van Bestuur, opgelegde geheimhouding ten aanzien van hoofdstuk 3 van de nota MPG 2021 te bekrachtigen en op te heffen na afsluiting van de hierin genoemde grondexploitaties.
  1. De verordening gezamenlijke commissie voor bezwaarschriften Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en Meerinzicht 2022 (V271) vast te stellen;
  2. Bepalen dat de verordening, genoemd onder beslispunt 1, in werking treedt op 1 juli 2022, onder gelijktijdige intrekking van het Reglement bezwaarschriftencommissie 2010.