Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving

donderdag 9 februari 2023

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Tamara Baas

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:09 - 00:03:33 - Tamara Baas
 2. 2

  00:01:04 - 00:03:33 - Tamara Baas
 3. 3

  00:02:00 - 00:03:33 - Tamara Baas
 4. 4

  1. Het Beheerplan groen in de kern 2023 vaststellen.
  2. De begrotingsposten voor het beheer van de openbare buitenruimte daar waar nodig aanpassen aan de actuele prijsontwikkelingen.
  3. De 3e wijziging van de begroting 2023 vaststellen.
  00:02:26 - 00:03:33 - Tamara Baas
  00:03:33 - 00:05:18 - Els van Es
  00:05:18 - 00:05:24 - Tamara Baas
  00:05:24 - 00:05:46 - Els van Es
  00:05:46 - 00:06:28 - Yvonne van Bruggen
  00:06:28 - 00:06:31 - Tamara Baas
  00:06:31 - 00:08:06 - Angela Huckriede
  00:08:06 - 00:08:11 - Tamara Baas
  00:08:11 - 00:10:41 - Gerard den Bakker
  00:10:41 - 00:10:51 - Tamara Baas
  00:12:39 - 00:13:46 - Ernst Bron
  00:13:50 - 00:14:08 - Tamara Baas
  00:14:08 - 00:14:40 - Samee Sabur
  00:14:40 - 00:14:57 - Tamara Baas
  00:14:57 - 00:15:46 - Angela Huckriede
  00:15:46 - 00:16:23 - Tamara Baas
  00:16:23 - 00:17:25 - Gerard den Bakker
  00:17:25 - 00:17:31 - Tamara Baas
  00:17:31 - 00:17:55 - Els van Es
  00:17:55 - 00:18:07 - Tamara Baas
  00:18:07 - 00:18:48 - Els van Es
  00:18:48 - 00:19:04 - Yvonne van Bruggen
  00:19:04 - 00:19:09 - Tamara Baas
  00:19:09 - 00:19:23 - Angela Huckriede
  00:19:23 - 00:19:38 - Tamara Baas
  00:19:38 - 00:19:57 - Angela Huckriede
  00:19:57 - 00:20:29 - Yvonne van Bruggen
  00:20:29 - 00:21:00 - Tamara Baas
  00:21:00 - 00:21:30 - Theun Schaaf
  00:21:30 - 00:22:01 - Tamara Baas
  00:22:01 - 00:22:19 - Angela Huckriede
  00:22:43 - 00:24:30 - Tamara Baas
 5. 5

  1. Een bedrag van € 400.000 beschikbaar stellen voor het organiseren van activiteiten/festiviteiten in het kader van het jubileumjaar 2024, waarin Zeewolde 40 jaar bestaat;
  2. Het genoemde bedrag, € 200.000 in 2023 en € 200.000 in 2024, onttrekken aan de Algemene Reserve;
  3. De 4e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.
  00:23:34 - 00:24:30 - Tamara Baas
  00:24:30 - 00:26:13 - Martijn Wortman
  00:26:13 - 00:27:08 - Bouwe van der Weide
  00:27:08 - 00:27:12 - Tamara Baas
  00:27:12 - 00:27:59 - Yvonne van Bruggen
  00:27:59 - 00:28:03 - Tamara Baas
  00:28:03 - 00:29:11 - Samee Sabur
  00:29:11 - 00:29:16 - Tamara Baas
  00:29:16 - 00:30:18 - Steven Scheffer
  00:30:18 - 00:30:31 - Tamara Baas
  00:30:31 - 00:31:20 - Gerard den Bakker
  00:31:20 - 00:31:38 - Tamara Baas
  00:31:39 - 00:36:00 - Gerrit Jan Gorter
  00:36:00 - 00:36:21 - Tamara Baas
  00:36:21 - 00:36:31 - Samee Sabur
  00:36:35 - 00:36:45 - Tamara Baas
  00:36:45 - 00:38:06 - Martijn Wortman
  00:38:06 - 00:38:38 - Tamara Baas
  00:38:49 - 00:38:56 - Samee Sabur
  00:38:56 - 00:39:03 - Tamara Baas
  00:39:45 - 00:40:04 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:04 - 00:40:08 - Tamara Baas
  00:40:08 - 00:40:35 - Gerard den Bakker
  00:40:35 - 00:40:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:11 - 00:42:22 - Tamara Baas
 6. 6

 7. 7

  1. Een eenmalig budget beschikbaar stellen van € 60.000,- voor het verstrekken van een energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van het wettelijk sociaal minimum voor 2022;
  2. Een budget beschikbaar stellen van € 22.000,- voor de uitvoeringskosten van de energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van het wettelijk sociaal minimum voor 2022;
  3. De kosten dekken uit de algemene reserve;
  4. De 6e begrotingswijziging voor het boekjaar 2023 vaststellen;
  00:46:01 - 00:47:01 - Tamara Baas
  00:47:01 - 00:47:42 - Steven Scheffer
  00:47:42 - 00:47:47 - Tamara Baas
  00:48:34 - 00:49:29 - Femke van Wijk
  00:49:29 - 00:49:33 - Tamara Baas
  00:49:33 - 00:51:05 - Martijn Wortman
  00:51:05 - 00:51:08 - Tamara Baas
  00:51:08 - 00:51:21 - Bouwe van der Weide
  00:51:21 - 00:51:29 - Tamara Baas
  00:51:29 - 00:52:43 - Yvonne van Bruggen
  00:52:43 - 00:52:48 - Tamara Baas
  00:52:48 - 00:53:06 - Samee Sabur
  00:53:06 - 00:53:24 - Tamara Baas
  00:58:25 - 00:58:55 - Tamara Baas
  00:58:55 - 00:59:40 - Martijn Wortman
  00:59:40 - 00:59:49 - Tamara Baas
  01:00:09 - 01:02:00 - Tamara Baas
 8. 8

  1. Per 1 maart 2023 gaan werken met een vergaderwijze verdeeld over vier weken gebaseerd op het BOB-model, waarbij in week 1 de beeldvorming in parallelle rondes plaatsvindt, de oordeelsvorming in 1 commissie in week 2 en in de 4e week de raadsvergadering.
  2. Het Reglement van Orde gemeenteraad Zeewolde 2023 vaststellen.
  3. De volgende Rondevoorzitters op grond van artikel 2 lid 2 van het nieuwe Reglement van Orde 2023 te benoemen:
   De heer T.C.M. Zonneveld
   De heer T.S. Schaaf
   De heer E.S. Ekker
  4. De volgende burgerraadsleden op grond van artikel 8 lid 1 van het nieuwe Reglement van Orde te benoemen
   De heer K. van den Broek, D66
   De heer H. Parisius, Actief Zeewolde
   Mevrouw R. van Puffelen-Dijkstra, VVD
  5. Het functieprofiel voor de plaatsvervangend voorzitter vaststellen.
  6. De heer B.G.J.S. Sonneveld benoemen tot 1e plaatsvervangend raadsvoorzitter en de heer/mevrouw ……………… te benoemen tot 2e plaatsvervangend voorzitter van de raad.
  7. Een werkgroep Monitoring vergaderwijze instellen bestaande uit 6 leden ondersteund door de griffier, die de komende periode de nieuwe vergaderwijze voor de raad monitort en daarvoor eventueel verbetervoorstellen aan de raad kan doen. De volgende 6 leden te benoemen:
   de heer E.S. Ekker, mevrouw E. van Es, mevrouw Y.M. van Bruggen, de heer B.C. van der Weide, mevrouw A.T. Baas en de heer A.S. Scheffer
  8. De uitwerking van de motie ‘Een verbeterd proces voor na de verkiezingen’ in handen stellen van de werkgroep Monitoring vergaderwijze. De werkgroep komt voor 1 juli 2023 met een voorstel.
  9. De werkgroep tevens de opdracht geven een strategische jaarplanning op te stellen voor de periode 2023-2026 en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  10. Het gewijzigde vergaderschema voor 2023 vaststellen.
  11. De gedragscode Raadsplein Zeewolde, onze waarden en uitgangspunten waar we naar handelen, vaststellen.
  00:45:58 - 00:47:01 - Tamara Baas
  00:47:01 - 00:47:42 - Steven Scheffer
  00:47:42 - 00:47:47 - Tamara Baas
  00:48:34 - 00:49:29 - Femke van Wijk
  00:49:29 - 00:49:33 - Tamara Baas
  00:49:33 - 00:51:05 - Martijn Wortman
  00:51:05 - 00:51:08 - Tamara Baas
  00:51:08 - 00:51:21 - Bouwe van der Weide
  00:51:21 - 00:51:29 - Tamara Baas
  00:51:29 - 00:52:43 - Yvonne van Bruggen
  00:52:43 - 00:52:48 - Tamara Baas
  00:52:48 - 00:53:06 - Samee Sabur
  00:53:06 - 00:53:24 - Tamara Baas
  00:58:25 - 00:58:55 - Tamara Baas
  00:58:55 - 00:59:40 - Martijn Wortman
  00:59:40 - 00:59:49 - Tamara Baas
  01:00:09 - 01:02:00 - Tamara Baas
  01:02:00 - 01:05:11 - Yvonne van Bruggen
  01:05:11 - 01:06:20 - Tamara Baas
  01:06:20 - 01:06:42 - Angela Huckriede
  01:06:46 - 01:11:10 - Tamara Baas
  01:11:30 - 01:11:44 - Tamara Baas
  01:16:01 - 01:16:19 - Tamara Baas
  01:16:19 - 01:17:03 - Angela Huckriede
  01:17:56 - 01:18:21 - Tom Zonneveld
  01:20:00 - 01:20:38 - Tamara Baas
  01:20:43 - 01:21:01 - Tamara Baas
  01:21:01 - 01:21:37 - Samee Sabur
  01:21:37 - 01:21:41 - Tamara Baas
  01:21:41 - 01:22:29 - Bouwe van der Weide
  01:22:29 - 01:22:33 - Tamara Baas
  01:22:33 - 01:25:06 - Angela Huckriede
  01:25:06 - 01:25:10 - Tamara Baas
  01:25:10 - 01:25:48 - Femke van Wijk
  01:25:48 - 01:26:53 - Gerard den Bakker
  01:26:53 - 01:27:03 - Tamara Baas
  01:27:03 - 01:27:14 - Femke van Wijk
  01:27:14 - 01:27:20 - Tamara Baas
  01:27:20 - 01:35:50 - Tom Zonneveld
  01:35:50 - 01:36:08 - Tamara Baas
  01:38:04 - 01:38:40 - Tamara Baas
  01:38:40 - 01:39:35 - Angela Huckriede
  01:39:35 - 01:39:48 - Tamara Baas
  01:39:48 - 01:40:24 - Bouwe van der Weide
  01:40:28 - 01:40:31 - Tamara Baas
  01:40:31 - 01:41:16 - Samee Sabur
  01:41:16 - 01:44:25 - Yvonne van Bruggen
  01:44:25 - 01:44:37 - Tamara Baas
  01:44:37 - 01:44:45 - Femke van Wijk
  01:44:45 - 01:45:02 - Gerard den Bakker
  01:45:02 - 01:45:07 - Tamara Baas
  01:45:07 - 01:47:07 - Tom Zonneveld
  01:47:07 - 01:47:15 - Tamara Baas
  01:47:15 - 01:48:10 - Angela Huckriede
  01:48:10 - 01:51:01 - Tamara Baas
 9. 9

  1. Participatie gebruiken als middel om de inwoners van Zeewolde beter te betrekken bij de besluitvorming van de raad.
  2. Bij toekomstige raadsbesluiten alle relevante belangen en perspectieven meewegen, om op basis hiervan te bepalen welke beslissing het beste is in het algemeen belang.
  3. De participatieladder, maatschappelijke impact en complexiteit van een vraagstuk gebruiken om te bepalen of, wanneer en op welke manier participatie gewenst is.
  4. Een werkgroep Participatie en Communicatie instellen, bestaande uit de volgende leden:
   ­ Fractie Leefbaar Zeewolde: B. (Betty) van den Braber en K. (Karin) Vording
   ­ Fractie ChristenUnie: A. (Arjan) Kremer
   ­ Fractie VVD: M. (Martijn) Wortman
   ­ Fractie D66: S. (Samee) Sabur
  5. De werkgroep Participatie en Communicatie de opdracht geven om voor 1 mei 2023 met een voorstel aan de raad te komen over hoe de werkbezoeken, Raad op Straat en de motiemarkt het beste kunnen worden ingezet.
  6. In de nog op te stellen strategische jaarplanning met name onderwerpen opnemen waarbij participatie gewenst en noodzakelijk is, zodat we daarmee ervaring kunnen opdoen.
  7. Als raad zo spoedig mogelijk het gesprek aangaan met het college over het op te stellen participatiebeleid van het college.
  8. Het college opdragen om voortaan bij alle raadsvoorstellen een paragraaf ‘Participatie en communicatie’ toe te voegen, waarin staat beschreven in hoeverre en op welke manier inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming en/of uitvoering van het voorstel.
  9. Het college vragen om de inzetbaarheid, mogelijkheid en kosten van een (digitale) participatie-app (zoals Gemeentepeiler of CitizenLab) te onderzoeken voor de gemeente Zeewolde en indien mogelijk deze app zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor de inwoners van Zeewolde.
  10. Voor het jaar 2023 € 5.000,- extra budget ter beschikking stellen voor participatie en communicatie van de raad uit de Algemene Reserve en vervolgens structureel dit bedrag in de Programmabegroting op te nemen.
  01:49:42 - 01:51:01 - Tamara Baas
  01:51:01 - 01:54:00 - Karin vording
  01:54:00 - 01:54:10 - Tamara Baas
  01:54:10 - 01:54:19 - Karin vording
  01:54:19 - 01:54:31 - Tamara Baas
  01:54:31 - 01:55:02 - Samee Sabur
  01:55:02 - 01:57:18 - Angela Huckriede
  01:57:18 - 01:57:22 - Tamara Baas
  01:57:22 - 02:00:04 - Gerard den Bakker
  02:00:08 - 02:00:16 - Tamara Baas
  02:00:16 - 02:01:19 - Angela Huckriede
  02:01:19 - 02:01:36 - Tamara Baas
  02:01:36 - 02:01:50 - Gerard den Bakker
  02:02:44 - 02:03:23 - Tamara Baas
  02:03:23 - 02:04:28 - Karin vording
  02:04:28 - 02:05:01 - Tamara Baas
  02:05:01 - 02:06:02 - Karin vording
  02:06:02 - 02:06:55 - Angela Huckriede
  02:06:55 - 02:07:32 - Tamara Baas
  02:07:32 - 02:08:30 - Angela Huckriede
  02:08:30 - 02:08:39 - Tamara Baas
  02:08:39 - 02:09:35 - Samee Sabur
  02:09:35 - 02:09:50 - Martijn Wortman
  02:09:50 - 02:09:58 - Tamara Baas
  02:17:36 - 02:17:46 - Tamara Baas
  02:21:25 - 02:21:44 - Tamara Baas
  02:21:44 - 02:23:26 - Martijn Wortman
  02:23:26 - 02:23:32 - Tamara Baas
  02:23:32 - 02:23:36 - Martijn Wortman
  02:23:36 - 02:24:12 - Tamara Baas
  02:24:43 - 02:25:12 - Winnie Prins
  02:25:12 - 02:25:36 - Tamara Baas
  02:25:36 - 02:26:06 - Samee Sabur
  02:26:06 - 02:26:46 - Tamara Baas
 10. 11

  1. Invulling geven aan duurzaam (ethisch) bankieren met de daarbij behorende voorwaarden;
  2. Het Treasurystatuut gemeente Zeewolde 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 vaststellen en gelijktijdig het Treasurystatuut gemeente Zeewolde 2015 intrekken.
 11. 12

  1. Instemmen met vernieuwing van de digitale evenementenborden;
  2. Hiervoor een krediet van € 152.000,- beschikbaar stellen;
  3. De 5e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.
  02:27:19 - 02:29:50 - Angela Huckriede
  02:29:50 - 02:29:56 - Tamara Baas
  02:29:56 - 02:30:36 - Samee Sabur
  02:30:40 - 02:30:46 - Tamara Baas
  02:30:46 - 02:31:23 - Steven Scheffer
  02:31:23 - 02:31:39 - Tamara Baas
  02:31:39 - 02:32:32 - Gerard den Bakker
  02:32:34 - 02:33:35 - Winnie Prins
  02:33:35 - 02:33:49 - Tamara Baas
  02:33:49 - 02:34:03 - Samee Sabur
  02:34:03 - 02:34:32 - Angela Huckriede
  02:34:32 - 02:35:06 - Tamara Baas
  02:35:10 - 02:35:44 - Tamara Baas
 12. 14

  02:35:19 - 02:35:44 - Tamara Baas