Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissies 2010 - 2018

Beraad

dinsdag 4 december 2018

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:04:15 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:01:42 - 00:04:15 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:04:00 - 00:04:15 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:04:03 - 00:04:15 - Gerrit Jan Gorter
  00:04:15 - 00:04:38 - Wenda Westerhuis
  00:04:38 - 00:04:43 - Gerrit Jan Gorter
  00:05:51 - 00:06:09 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Beslispunten:

  1. Instemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen overeenkomstig bijlage 2, de Nota van zienswijzen;
  2. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig bijlage 3, de Lijst met aanpassingen;
  3. Het bestemmingsplan Gilldenveld 2012, 1e partiële herziening zoals vastgelegd in de verbeelding NL.IMRO.0050.PH1Gildenveld-0N01 op de gebruikte ondergrond
   GBKN 15 juni 2018) en met inachtneming van de onder 2 voorgestelde aanpassingen gewijzigd vaststellen;
  4. Met toepassing van artikel 6.12, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vaststellen.
  00:11:09 - 00:11:27 - Gerrit Jan Gorter
  00:17:20 - 00:17:38 - Gerrit Jan Gorter
  00:17:38 - 00:18:02 - Hendrik Visser
  00:18:23 - 00:18:28 - Gerrit Jan Gorter
  00:18:46 - 00:19:53 - Gerrit Jan Gorter
  00:19:53 - 00:23:13 - Cees Steijger
  00:23:13 - 00:25:24 - Hendrik Visser
  00:25:24 - 00:26:15 - Bouwe van der Weide
  00:26:15 - 00:26:31 - Gerrit Jan Gorter
  00:26:41 - 00:30:02 - Wim van der Es
  00:30:02 - 00:30:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:30:08 - 00:33:15 - Cees Steijger
  00:33:15 - 00:33:36 - Gerrit Jan Gorter
  00:33:36 - 00:34:01 - Cees Steijger
  00:34:01 - 00:34:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:34:13 - 00:34:45 - Cees Steijger
  00:34:45 - 00:34:52 - Gerrit Jan Gorter
  00:34:52 - 00:35:00 - Bouwe van der Weide
  00:35:00 - 00:35:36 - Hendrik Visser
  00:35:36 - 00:37:33 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  Beslispunten

  1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig bijlage 3, de Lijst met aanpassingen;
  2. Het bestemmingsplan Schepenveld/Planetenveld. 1e partiële herziening zoals vastgelegd in de verbeelding NL.IMRO.0050.PH1SchepenPlan-ON01 op de gebruikte
   ondergrond GBKN 15 juni 2018) en met inachtneming van de onder 1 voorgestelde aanpassingen gewijzigd vaststellen;
  3. Met toepassing van artikel 6.12, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vaststellen
 7. 7

  Beslispunten

  1. Het bestemmingsplan Centrale Groenzone en Krachtenveld, 1e partiële herziening zoals vastgelegd in de verbeelding NL.IMRO.0050.PH1Krachtenveld-ON01 op de
   gebruikte ondergrond GBKN 15 juni 2018 vaststellen.
  2. Met toepassing van artikel 6.12, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vaststellen.
 8. 8

  Beslispunt

  1. De derde kwartaalrapportage Programma 2018 vaststellen inclusief de daarbij behorende 19e wijziging van de begroting.
  00:36:17 - 00:37:33 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  Beslispunten

  1. Vaststellen de volgende belastingverordeningen 2019
   - Onroerende zaakbelastingen
   - Toeristenbelastingen
   - forensenbelasting
   - Rioolheffing
   - Afvalstoffenheffing
   - Lijkbezorgingsrechten
   - Leges
   - Marktgelden
   - Precariobelasting
   - Havengelden en
  2. De 2e begrotingswijziging voor het dienstjaar 2019 vaststellen
  00:37:09 - 00:37:33 - Gerrit Jan Gorter
  00:37:33 - 00:38:23 - Angela Huckriede
  00:38:23 - 00:38:28 - Gerrit Jan Gorter
  00:38:28 - 00:39:12 - Wenda Westerhuis
  00:39:12 - 00:40:28 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  Beslispunt

  1. De afvalstoffenverordening Zeewolde 2019 vaststellen.
  00:39:40 - 00:40:28 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:28 - 00:41:13 - Theun Schaaf
  00:41:13 - 00:41:21 - Yvonne van Bruggen
  00:41:25 - 00:41:39 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:59 - 00:43:51 - Egge Jan de Jonge
  00:43:51 - 00:44:42 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  Beslispunten

  1. Ten behoeve van het vervangen van brug C09 een krediet beschikbaar stellen van € 125.000,-
  2. De jaarlijkse afschrijvingslasten ad. € 4.166,66 te dekken uit de 'BR Bijdrage investeringen met economisch nut'.
  3. De 'BR Bijdrage investeringen met economisch nut' aan te vullen met een bedrag van €125.000,- vanuit de Voorziening Kunstwerken.
  4. De hieraan verbonden 21e begrotingswijziging van het dienstjaar 2018 vaststellen.
  00:44:11 - 00:44:42 - Gerrit Jan Gorter
  00:44:42 - 00:45:32 - Erik van de Beld
  00:45:32 - 00:45:54 - Bouwe van der Weide
  00:45:54 - 00:45:57 - Gerrit Jan Gorter
  00:45:57 - 00:46:33 - Ruud Visser
  00:46:33 - 00:46:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:46:40 - 00:47:53 - Els van Lopik
  00:47:53 - 00:48:14 - Theun Schaaf
  00:48:14 - 00:48:29 - Gerrit Jan Gorter
  00:48:29 - 00:48:30 - Egge Jan de Jonge
  00:50:09 - 00:50:12 - Els van Lopik
  00:50:37 - 00:50:42 - Gerrit Jan Gorter
  00:50:42 - 00:51:07 - Els van Lopik
  00:51:07 - 00:52:10 - Gerrit Jan Gorter
 12. 13

  Beslispunten

  1. Een krediet van € 500.000,- beschikbaar stellen voor de aanzuivering en uitbreiding van de huidige liquiditeitspositie van de Starterslening bij het Stimuleringsfonds
   Volkshuisvesting Nederland.
  2. Een bedrag van € 50.000,- onttrekken uit de Algemene reserve en doteren aan de bestemmingsreserve Bevordering bereikbaarheid woningvoorraad ter dekking van
   het risico van dit aanvullende krediet.
  00:53:55 - 00:54:52 - Gerrit Jan Gorter
  00:54:52 - 00:55:17 - Ruud Visser
  00:55:17 - 00:55:31 - Hans de Groot
  00:55:31 - 00:55:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:55:40 - 00:55:49 - Cees Steijger
  00:55:49 - 00:57:00 - Els van Es
  00:57:00 - 00:57:24 - Gerrit Jan Gorter
  00:57:25 - 00:58:46 - Ewout Suithoff
  00:58:46 - 01:00:07 - Gerrit Jan Gorter
 13. 14

  1. Instemmen met het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 dat is vertaald naar een opgave van 700TJ;
  2. Instemmen met het voorkeursscenario 2 met variant A met voorbehoud voor een deel van de opgave voor grondgebonden zon (gefaseerde besluitvorming);
  3. Instemmen met 95 ha grondgebonden zon in 2019 als onderdeel van de doelstelling om minimaal 130 ha mogelijk te maken tot en met 2022 (buiten gronden met een
   agrarische bestemming om);
  4. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 2,6 miljoen vanuit de inkomsten van het Windpark Zeewolde voor uitvoering op basis van het voorkeursscenario;
  5. Instemmen met het evalueren van het Energie Uitvoeringsprogramma in 2022 en tussentijds de raad jaarlijks op de hoogte houden van de stand van zaken.
  00:59:15 - 01:00:07 - Gerrit Jan Gorter
  01:00:07 - 01:06:03 - Ben Sonneveld
  01:06:03 - 01:08:18 - Els van Lopik
  01:08:18 - 01:11:48 - Cees Steijger
  01:11:52 - 01:16:53 - Hendrik Visser
  01:16:53 - 01:17:38 - Ruud Visser
  01:17:38 - 01:17:46 - Gerrit Jan Gorter
  01:17:46 - 01:19:22 - Bouwe van der Weide
  01:19:22 - 01:22:07 - Erik van de Beld
  01:22:07 - 01:22:35 - Gerrit Jan Gorter
  01:22:39 - 01:37:20 - Ewout Suithoff
  01:37:20 - 01:37:50 - Gerrit Jan Gorter
  01:37:50 - 01:38:03 - Erik van de Beld
  01:38:03 - 01:39:00 - Ben Sonneveld
  01:39:00 - 01:39:08 - Gerrit Jan Gorter
  01:39:08 - 01:40:02 - Erik van de Beld
  01:40:02 - 01:40:16 - Gerrit Jan Gorter
  01:40:16 - 01:40:18 - Ewout Suithoff
  01:43:57 - 01:44:22 - Gerrit Jan Gorter
  01:44:22 - 01:45:13 - Ben Sonneveld
  01:45:13 - 01:45:28 - Gerrit Jan Gorter
  01:45:28 - 01:45:55 - Erik van de Beld
  01:45:55 - 01:47:13 - Ben Sonneveld
  01:47:13 - 01:47:18 - Gerrit Jan Gorter
  01:47:18 - 01:51:05 - Cees Steijger
  01:51:05 - 01:51:17 - Ben Sonneveld
  01:51:17 - 01:52:01 - Cees Steijger
  01:52:01 - 01:54:08 - Hendrik Visser
  01:54:08 - 01:54:30 - Ben Sonneveld
  01:54:30 - 01:56:10 - Hendrik Visser
  01:56:10 - 01:56:52 - Gerrit Jan Gorter
  01:56:52 - 01:57:45 - Robin Visker
  01:57:45 - 01:58:52 - Gerrit Jan Gorter
  01:58:52 - 01:58:58 - Erik van de Beld
  01:58:58 - 01:59:06 - Gerrit Jan Gorter
  01:59:06 - 01:59:52 - Els van Lopik
  01:59:52 - 02:00:04 - Gerrit Jan Gorter
  02:00:07 - 02:03:50 - Ewout Suithoff
  02:03:50 - 02:05:59 - Gerrit Jan Gorter
 14. 15

  02:20:56 - 02:21:13 - Gerrit Jan Gorter
 15. 17

  De stukken liggen vertrouwelijk ter inzage in de griffiekamer

 16. 18

 17. 19

 18. 21

  02:12:39 - 02:12:42 - Gerrit Jan Gorter
  02:12:42 - 02:14:45 - Els van Es
  02:14:45 - 02:14:53 - Gerrit Jan Gorter
  02:14:53 - 02:15:41 - Erik van de Beld
  02:15:41 - 02:16:06 - Robin Visker
  02:16:06 - 02:16:30 - Els van Es
  02:16:30 - 02:16:40 - Gerrit Jan Gorter
  02:16:45 - 02:20:22 - Egge Jan de Jonge
  02:20:22 - 02:21:13 - Gerrit Jan Gorter
 19. 22

 20. 25

  De stukken liggen vertrouwelijk ter inzage in de griffiekamer.

 21. 26

  00:06:02 - 00:06:09 - Gerrit Jan Gorter
  00:06:09 - 00:09:03 - Harry Hübbers
  00:09:03 - 00:09:11 - Gerrit Jan Gorter
  00:09:11 - 00:09:12 - Winnie Prins
  00:10:56 - 00:11:05 - Harry Hübbers
  00:11:05 - 00:11:27 - Gerrit Jan Gorter
 22. 27