Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissies 2010 - 2018

Beraad

dinsdag 4 december 2018

20:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

00:00:01 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
00:04:12 - 00:04:34 - Wenda Westerhuis
00:04:34 - 00:04:40 - Gerrit Jan Gorter

Beslispunten:

 1. Instemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen overeenkomstig bijlage 2, de Nota van zienswijzen;
 2. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig bijlage 3, de Lijst met aanpassingen;
 3. Het bestemmingsplan Gilldenveld 2012, 1e partiële herziening zoals vastgelegd in de verbeelding NL.IMRO.0050.PH1Gildenveld-0N01 op de gebruikte ondergrond
  GBKN 15 juni 2018) en met inachtneming van de onder 2 voorgestelde aanpassingen gewijzigd vaststellen;
 4. Met toepassing van artikel 6.12, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vaststellen.
00:17:16 - 00:17:34 - Gerrit Jan Gorter
00:17:34 - 00:17:58 - Hendrik Visser
00:18:19 - 00:18:24 - Gerrit Jan Gorter
00:19:49 - 00:23:09 - Cees Steijger
00:23:09 - 00:25:21 - Hendrik Visser
00:25:21 - 00:26:12 - Bouwe van der Weide
00:26:12 - 00:26:27 - Gerrit Jan Gorter
00:26:38 - 00:29:58 - Wim van der Es
00:29:58 - 00:30:05 - Gerrit Jan Gorter
00:30:05 - 00:33:12 - Cees Steijger
00:33:12 - 00:33:32 - Gerrit Jan Gorter
00:33:32 - 00:33:58 - Cees Steijger
00:33:58 - 00:34:09 - Gerrit Jan Gorter
00:34:09 - 00:34:42 - Cees Steijger
00:34:42 - 00:34:49 - Gerrit Jan Gorter
00:34:49 - 00:34:57 - Bouwe van der Weide
00:34:57 - 00:35:33 - Hendrik Visser
00:35:33 - 00:37:30 - Gerrit Jan Gorter

Beslispunten

 1. Instemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig bijlage 3, de Lijst met aanpassingen;
 2. Het bestemmingsplan Schepenveld/Planetenveld. 1e partiële herziening zoals vastgelegd in de verbeelding NL.IMRO.0050.PH1SchepenPlan-ON01 op de gebruikte
  ondergrond GBKN 15 juni 2018) en met inachtneming van de onder 1 voorgestelde aanpassingen gewijzigd vaststellen;
 3. Met toepassing van artikel 6.12, tweede lid, onder a Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vaststellen

Beslispunten

 1. Ten behoeve van het vervangen van brug C09 een krediet beschikbaar stellen van € 125.000,-
 2. De jaarlijkse afschrijvingslasten ad. € 4.166,66 te dekken uit de 'BR Bijdrage investeringen met economisch nut'.
 3. De 'BR Bijdrage investeringen met economisch nut' aan te vullen met een bedrag van €125.000,- vanuit de Voorziening Kunstwerken.
 4. De hieraan verbonden 21e begrotingswijziging van het dienstjaar 2018 vaststellen.
00:44:39 - 00:45:29 - Erik van de Beld
00:45:29 - 00:45:50 - Bouwe van der Weide
00:45:50 - 00:45:54 - Gerrit Jan Gorter
00:45:54 - 00:46:29 - Ruud Visser
00:46:29 - 00:46:37 - Gerrit Jan Gorter
00:46:37 - 00:47:50 - Els van Lopik
00:47:50 - 00:48:10 - Theun Schaaf
00:48:10 - 00:48:25 - Gerrit Jan Gorter
00:48:25 - 00:48:27 - Egge Jan de Jonge
00:50:05 - 00:50:09 - Els van Lopik
00:50:33 - 00:50:38 - Gerrit Jan Gorter
00:50:38 - 00:51:04 - Els van Lopik
00:51:04 - 00:52:07 - Gerrit Jan Gorter

Beslispunten

 1. Een krediet van € 500.000,- beschikbaar stellen voor de aanzuivering en uitbreiding van de huidige liquiditeitspositie van de Starterslening bij het Stimuleringsfonds
  Volkshuisvesting Nederland.
 2. Een bedrag van € 50.000,- onttrekken uit de Algemene reserve en doteren aan de bestemmingsreserve Bevordering bereikbaarheid woningvoorraad ter dekking van
  het risico van dit aanvullende krediet.
00:54:48 - 00:55:13 - Ruud Visser
00:55:13 - 00:55:27 - Hans de Groot
00:55:27 - 00:55:36 - Gerrit Jan Gorter
00:55:36 - 00:55:45 - Cees Steijger
00:55:45 - 00:56:56 - Els van Es
00:56:56 - 00:57:21 - Gerrit Jan Gorter
00:57:21 - 00:58:42 - Ewout Suithoff
00:58:42 - 01:00:04 - Gerrit Jan Gorter
 1. Instemmen met het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022 dat is vertaald naar een opgave van 700TJ;
 2. Instemmen met het voorkeursscenario 2 met variant A met voorbehoud voor een deel van de opgave voor grondgebonden zon (gefaseerde besluitvorming);
 3. Instemmen met 95 ha grondgebonden zon in 2019 als onderdeel van de doelstelling om minimaal 130 ha mogelijk te maken tot en met 2022 (buiten gronden met een
  agrarische bestemming om);
 4. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 2,6 miljoen vanuit de inkomsten van het Windpark Zeewolde voor uitvoering op basis van het voorkeursscenario;
 5. Instemmen met het evalueren van het Energie Uitvoeringsprogramma in 2022 en tussentijds de raad jaarlijks op de hoogte houden van de stand van zaken.
01:00:04 - 01:06:00 - Ben Sonneveld
01:06:00 - 01:08:14 - Els van Lopik
01:08:14 - 01:11:44 - Cees Steijger
01:11:48 - 01:16:49 - Hendrik Visser
01:16:49 - 01:17:35 - Ruud Visser
01:17:35 - 01:17:42 - Gerrit Jan Gorter
01:17:42 - 01:19:18 - Bouwe van der Weide
01:19:18 - 01:22:03 - Erik van de Beld
01:22:03 - 01:22:31 - Gerrit Jan Gorter
01:22:36 - 01:37:16 - Ewout Suithoff
01:37:16 - 01:37:47 - Gerrit Jan Gorter
01:37:47 - 01:38:00 - Erik van de Beld
01:38:00 - 01:38:57 - Ben Sonneveld
01:38:57 - 01:39:05 - Gerrit Jan Gorter
01:39:05 - 01:39:58 - Erik van de Beld
01:39:58 - 01:40:13 - Gerrit Jan Gorter
01:40:13 - 01:40:14 - Ewout Suithoff
01:43:54 - 01:44:18 - Gerrit Jan Gorter
01:44:18 - 01:45:09 - Ben Sonneveld
01:45:09 - 01:45:24 - Gerrit Jan Gorter
01:45:24 - 01:45:51 - Erik van de Beld
01:45:51 - 01:47:09 - Ben Sonneveld
01:47:09 - 01:47:14 - Gerrit Jan Gorter
01:47:14 - 01:51:02 - Cees Steijger
01:51:02 - 01:51:14 - Ben Sonneveld
01:51:14 - 01:51:57 - Cees Steijger
01:51:57 - 01:54:05 - Hendrik Visser
01:54:05 - 01:54:27 - Ben Sonneveld
01:54:27 - 01:56:07 - Hendrik Visser
01:56:07 - 01:56:49 - Gerrit Jan Gorter
01:56:49 - 01:57:42 - Robin Visker
01:57:42 - 01:58:48 - Gerrit Jan Gorter
01:58:48 - 01:58:55 - Erik van de Beld
01:58:55 - 01:59:03 - Gerrit Jan Gorter
01:59:03 - 01:59:49 - Els van Lopik
01:59:49 - 02:00:00 - Gerrit Jan Gorter
02:00:03 - 02:03:47 - Ewout Suithoff
02:03:47 - 02:05:55 - Gerrit Jan Gorter

De stukken liggen vertrouwelijk ter inzage in de griffiekamer

02:12:38 - 02:14:41 - Els van Es
02:14:41 - 02:14:49 - Gerrit Jan Gorter
02:14:49 - 02:15:37 - Erik van de Beld
02:15:37 - 02:16:02 - Robin Visker
02:16:02 - 02:16:26 - Els van Es
02:16:26 - 02:16:36 - Gerrit Jan Gorter
02:16:41 - 02:20:18 - Egge Jan de Jonge
02:20:18 - 02:21:09 - Gerrit Jan Gorter

De stukken liggen vertrouwelijk ter inzage in de griffiekamer.