Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 april 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:47 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:00:26 - 00:00:47 - Gerrit Jan Gorter
  00:00:47 - 00:03:11 - Els van Es
  00:03:11 - 00:03:15 - Gerrit Jan Gorter
  00:03:15 - 00:03:19 - Erik van de Beld
  00:05:12 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:05:48 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:06:00 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)

  Bijlagen

  00:06:10 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  1. De geactualiseerde exploitatiebegroting Oosterwold 2024 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:06:24 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Met het oog op het in voorbereiding zijnde Omgevingsplan gemeente Zeewolde een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 4.14 lid 1 van de Omgevingswet nemen;
  2. Voor het omgevingsplan gemeente Zeewolde de voorbeschermingsregels vaststellen die zijn vastgelegd in bijlage A;
  3. Het college van burgemeester en wethouders opdragen binnen 1,5 jaar de raad een wijziging van het Omgevingsplan ter besluitvorming aan te bieden waarbij een adequate regeling ten behoeve van erfafscheidingen in zijtuinen wordt opgenomen;
  4. Dit voorbereidingsbesluit in werking laten treden op de dag na publicatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:06:59 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1. De formatie van de griffie tijdelijk uitbreiden met 0,3 fte voor griffieondersteuning voor de periode van april 2024 tot en met december 2024;
  2. De formatie van de griffie structureel uitbreiden met 0,4 fte voor taken griffieondersteuning en 0,6 fte voor taken communicatie en participatie;
  3. De incidentele kosten van € 17.000,- en de structurele kosten van € 59.000,- voor het jaar 2024 te dekken uit het begrotingssaldo 2024 en vervolgens de structurele lasten vanaf 2025 van € 88.000,-. betrekken bij de integrale afweging in de voorjaarsnota 2024;
  4. De jaarlijkse kosten van € 59.971,- voor de huidige griffieondersteuning van 0,78 fte die nu leunt op het formatiebudget van team Bestuurs en Directieondersteuning kostenneutraal te verplaatsen /door te belasten naar de griffie;
  5. Na een jaar evalueren of het takenpakket en de formatie van de griffie verder uitgebreid moet worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:07:06 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. Vastellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2024
  2. Intrekken rechtspositie raads- en commissieleden uit 2019

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:07:12 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. Instemmen met het aangaan van bijgaande vaststellingsovereenkomst door geen wensen of bedenkingen als bedoeld in artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet naar voren te brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:07:19 - 00:07:27 - Gerrit Jan Gorter
  00:07:27 - 00:08:04 - Hans de Groot
  00:08:04 - 00:09:07 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  1. Het maximale aankoopbedrag van een nieuwbouwwoning die met hulp van de starterslening Zeewolde kan worden gefinancierd verhogen naar € 280.000,-
  2. De bijgevoegde verordening tot wijziging van de Verordening starterslening Zeewolde 2018 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:08:14 - 00:09:07 - Gerrit Jan Gorter
  00:09:07 - 00:12:29 - Femke van Wijk
  00:12:29 - 00:13:22 - Helmut Hermans
  00:13:47 - 00:14:18 - Gerrit Jan Gorter
  00:14:18 - 00:14:44 - Theun Schaaf
  00:14:44 - 00:15:17 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:25 - 00:16:41 - Gerrit Jan Gorter
 12. 11.A

  Moties

  Onderwerp
  2024-M6 Motie marktgebonden grens maximale aankoopbedrag startersleningen
 13. 12

  1. De 9e wijziging van de Begroting 2024 vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (8), Fractie VVD (2)
  00:16:23 - 00:16:41 - Gerrit Jan Gorter
  00:17:00 - 00:19:35 - Gerrit Jan Gorter
 14. 13

  00:17:11 - 00:19:35 - Gerrit Jan Gorter