Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 28 maart 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:00:41 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:00:50 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:01:50 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Bijlagen

  00:01:47 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  1. het resterende budget van de motiemarkt van 2021, groot € 17.500 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de pumptrackbaan en € 32.500 beschikbaar te stellen als cofinanciering voor de realisatie van de pumptrackbaan.
  2. dit bedrag (€ 50.000) te dekken uit de algemene reserve en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.
  3. de 6e wijziging van de begroting 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:02:55 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. in te stemmen met het voorbereiden en uitvoeren van integraal onderhoud van de openbare ruimte in Zeewolde Botenbuurt;
  2. vanuit het ‘Exploitatiebudget onderhoud riolering’ € 500.000,- beschikbaar te stellen in de jaren 2025 en 2026 voor het treffen van maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie;
  3. vanuit de ‘Voorziening vervanging riolering’ € 525.000,- beschikbaar te stellen in de jaren 2025 en 2026 voor noodzakelijk onderhoud aan de riolering;
  4.  vanuit de ‘Bestemmingsreserve integraal wijkbeheer’ € 2.608.000,- beschikbaar te stellen in de jaren 2024, 2025 en 2026 t.b.v. de voorbereiding en uitvoering van het integraal onderhoud;
  5.  vanuit de ‘Algemene reserve’ eenmalig een bedrag van € 217.000,- beschikbaar te stellen als aanvullende financiering, en dit bedrag toe te voegen aan de ‘Bestemmingsreserve integraal wijkbeheer’;
  6.  De 4e begrotingswijziging van het dienstjaar 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:03:02 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1. in te stemmen met de aanbesteding en uitvoer van het integraal onderhoud Edelstenenbuurt Zeewolde;
  2.  kennis te nemen van het plan Onderhoud Zeewolde, Edelstenenbuurt, zoals te vinden op de website;
  3.  ten behoeve van de uitvoer van het project beschikbaar te stellen vanuit:


  - De ‘Voorziening Riolering’ een bedrag van € 3.000.000,- excl. btw.
  - De bestemmingsreserve ‘Integraal Wijkbeheer’ een bedrag van € 210.000,- excl. btw.
  - De ‘Voorziening Onderhoud wegen’ een bedrag van € 185.000,- excl. btw
  4.  De 5e begrotingswijziging van het dienstjaar 2024 vastte stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:03:10 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. De (gewijzigde) verordening op de heffing en inning Leges inclusief tarieventabel vaststellen
  2. De (gewijzigde) verordening op de heffing in inning Forensenbelasting vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:03:14 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. de nota Waarderen, Activeren en Afschrijven van Vaste Activa 2024 vast te stellen;
  2. de nota Waarderen en afschrijven 2017 tot en met 2020 in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:03:22 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  1. Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland conform het definitief voorgestelde besluit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:03:32 - 00:03:48 - Gerrit Jan Gorter
  00:03:48 - 00:04:15 - Femke van Wijk
  00:04:15 - 00:06:08 - Gerrit Jan Gorter
 12. 12

  1. geen zienswijze af te geven op de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Het Flevolands Archief

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:04:25 - 00:06:08 - Gerrit Jan Gorter
 13. 13

  1. het college toestemming te geven om in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (GR Meerinzicht).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:04:36 - 00:06:08 - Gerrit Jan Gorter
 14. 14

  1. De speelautomatenhallenverordening gemeente Zeewolde 2009 intrekken

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9)
  tegen
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:04:45 - 00:06:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:06:08 - 00:08:23 - Manno Jonker
  00:08:23 - 00:08:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:08:40 - 00:08:46 - Manno Jonker
  00:08:46 - 00:10:09 - Bouwe van der Weide
  00:10:09 - 00:10:19 - Gerrit Jan Gorter
  00:10:19 - 00:10:47 - Tamara Baas
  00:10:47 - 00:11:06 - Bouwe van der Weide
  00:11:06 - 00:11:23 - Gerrit Jan Gorter
  00:11:23 - 00:12:57 - Hans de Groot
  00:12:57 - 00:13:01 - Gerrit Jan Gorter
  00:13:01 - 00:13:48 - Gerard den Bakker
  00:13:48 - 00:14:24 - Gerrit Jan Gorter
  00:14:24 - 00:15:09 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:09 - 00:15:22 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:22 - 00:15:45 - Manno Jonker
  00:24:12 - 00:24:27 - Gerrit Jan Gorter
  00:24:27 - 00:24:59 - Manno Jonker
  00:24:59 - 00:25:10 - Gerrit Jan Gorter
  00:25:10 - 00:25:45 - Femke van Wijk
  00:25:45 - 00:27:08 - Hans de Groot
  00:27:08 - 00:27:18 - Femke van Wijk
  00:27:18 - 00:27:51 - Hans de Groot
  00:27:51 - 00:28:12 - Gerrit Jan Gorter
  00:28:12 - 00:28:41 - Femke van Wijk
  00:28:41 - 00:29:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:29:44 - 00:30:40 - Gerrit Jan Gorter
 15. 14.A

  Moties

  Onderwerp
  2024-M04 Motie actualisatie Speelautomatenhallenverordening en beleid schaarse rechten
  00:30:15 - 00:30:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:30:40 - 00:32:04 - Hans de Groot
  00:32:04 - 00:32:32 - Gerrit Jan Gorter
  00:32:37 - 00:32:46 - Gerrit Jan Gorter
  00:36:59 - 00:37:28 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:26 - 00:41:35 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:35 - 00:42:11 - Hans de Groot
  00:42:11 - 00:43:42 - Gerrit Jan Gorter
 16. 15

  1. Het beheerplan gebouwen (MJOP) vast te stellen en voor de dekking hiervan te kiezen voor scenario 2.
  2. De jaarlijkse dotatie van de Voorziening ‘Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen’ voor de jaren 2023 t/m 2027 te verhogen van € 120.000,- naar € 227.000,- per jaar en te dekken uit de stelpost loon- en prijsmutaties PSTL003 en een eenmalige bijdrage van € 1.653.096,- uit de Algemene Reserve voor het opvangen van een investeringspiek qua onderhoud;
  3.  De jaarlijkse dotatie voor de Bestemmingsreserve ‘Gemeentelijke Gebouwen’ voor de jaren 2023 t/m 2027 te verlagen van € 175.700,- naar € 130.000,- per jaar, en een eenmalige bijdrage van € 526.434,- uit de Algemene Reserve aan deze Bestemmingsreserve toe te voegen voor het opvangen van een investeringspiek qua vervangingsinvesteringen;
  4. De jaarlijkse exploitatiebudgetten voor klein onderhoud te verhogen van € 310.200,- naar € 451.000,- en deze te dekken uit de stelpost loon- en prijsmutaties PSTL003;
  5. Voor de jaren 2024 t/m 2027 de kredieten ten behoeve van de investeringen beschikbaar te stellen. Voor 2024 is dit € 1.151.727,- overeenkomstig de geplande investeringen. De dekking hiervan komt vanuit de Bestemmingsreserve ‘Gemeentelijke Gebouwen’ en wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Kapitaallasten’.
  6. Een krediet beschikbaar te stellen van € 275.000,- voor de renovatie van het gebouw op de begraafplaats. Dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve en doteren aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten, ter dekking van de kapitaallasten.
  7.  Een bedrag beschikbaar stellen van € 70.000,- voor noodzakelijk onderhoud aan de verenigingsgebouwen van de honden- en hengelsportvereniging, te dekken vanuit de Algemene Reserve.
  8. Een bedrag beschikbaar te stellen van € 60.000,- voor noodzakelijk onderhoud aan de verenigingsgebouw van de Scouting, te dekken vanuit de Algemene Reserve.
  9. De 7e begrotingswijziging vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  00:42:28 - 00:43:42 - Gerrit Jan Gorter
  00:43:42 - 00:45:16 - Hans Visser
  00:45:16 - 00:45:57 - Gerrit Jan Gorter
  00:45:57 - 00:47:09 - Hans Visser
  00:47:09 - 00:47:42 - Gerrit Jan Gorter
  00:47:42 - 00:47:45 - Hans Visser
  00:47:45 - 00:48:06 - Steven Scheffer
  00:48:06 - 00:48:35 - Gerrit Jan Gorter
  00:48:35 - 00:50:44 - Arjan Kremer
  00:50:44 - 00:50:54 - Gerrit Jan Gorter
  00:50:54 - 00:51:50 - Hans de Groot
  00:51:50 - 00:52:37 - Bouwe van der Weide
  00:52:37 - 00:53:40 - Samee Sabur
  00:53:40 - 00:53:56 - Gerrit Jan Gorter
  00:53:56 - 00:54:31 - Steven Scheffer
  00:54:31 - 00:54:51 - Gerrit Jan Gorter
  00:54:51 - 00:55:23 - Arjan Kremer
  00:55:23 - 00:55:38 - Gerrit Jan Gorter
  00:55:42 - 00:55:48 - Gerrit Jan Gorter
  00:55:48 - 00:56:04 - Arjan Kremer
  00:56:35 - 00:57:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:57:13 - 00:57:20 - Evert Ekker
  00:57:20 - 00:57:47 - Gerrit Jan Gorter
  00:58:14 - 00:59:26 - Gerrit Jan Gorter
 17. 15.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Onderwerp
  2024-A1 Amendement Meerjaren Onderhoudsplan
 18. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2024-M05 Motie vreemd onderzoek mogelijkheden versnelde realisatie kleine (starters)woningen
  00:58:52 - 00:59:26 - Gerrit Jan Gorter
  00:59:26 - 01:04:01 - Theun Schaaf
  01:04:01 - 01:04:26 - Gerrit Jan Gorter
  01:04:26 - 01:04:30 - Helmut Hermans
  01:13:25 - 01:13:34 - Gerrit Jan Gorter
  01:13:35 - 01:15:21 - Helmut Hermans
  01:15:21 - 01:15:44 - Gerrit Jan Gorter
  01:15:44 - 01:17:07 - Arjan Kremer
  01:17:07 - 01:17:14 - Gerrit Jan Gorter
  01:17:14 - 01:18:00 - Theun Schaaf
  01:18:00 - 01:18:21 - Gerrit Jan Gorter
  01:18:21 - 01:18:30 - Theun Schaaf
  01:18:50 - 01:20:41 - Gerrit Jan Gorter
 19. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)
  01:18:56 - 01:20:41 - Gerrit Jan Gorter
 20. 18

  01:19:35 - 01:20:41 - Gerrit Jan Gorter