Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 27 juni 2022

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:17 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:00:51 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:00:58 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:01:33 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Bijlagen

  00:02:00 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  1. De gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders Zeewolde 2022 met bijlagen vast te stellen en te besluiten dat voornoemde gedragscode in werking treedt op de dag na publicatie;
  2.  De “Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Zeewolde 2016” in te trekken per datum van de inwerkingtreding van de gedragscode, genoemd onder I.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:02:12 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Instemmen met de in het rapport van de Rekenkamercommissie Meer inzicht in Meerinzicht opgenomen conclusies en aanbevelingen. Waarbij het gaat om de volgende aanbevelingen:
   o College: breng de raad in positie om kaders en doelen te stellen en bepaal gezamenlijk de KPI’s (kritische prestatie indicatoren);
   o College en raad: evalueer en formaliseer de informatievoorziening in de diverse overleggen;
   o College: betrek de gemeenteraad actief bij het inrichten van verantwoording en informatievoorziening. Ga het gesprek aan met de raad en geef Meerinzicht de opdracht hetzelfde te doen;
   o College: zet in op een doorontwikkeling van de dashboards;
   o College: zorg dat de behoefte van de raad aan meer duiding van de informatie, over voortgang en resultaten, wordt vervuld;
   o Raad: ontwikkel een informatieprotocol;
   o College: zorg voor een harmonisatie van de P7C0-cyclus;
   o Raad: zet een regionale samenwerking met andere gemeenten op.
  2. Voor de uitvoering van aanbeveling 8, regionale samenwerking met andere gemeenteraden, de griffier te verzoeken in afstemming met de griffiers van Harderwijk en Ermelo met een voorstel aan de raad te komen over een flexibele regionale samenwerking.
  3. Voor de aanbevelingen 1 t/m 5 en 7 het college te verzoeken deze uit te voeren.
  4. De driehoek burgemeester-griffier-gemeentesecretaris te verzoeken aanbeveling 6, ontwikkel een informatieprotocol, uit te werken en mee te nemen in een breder protocol voor de informatievoorziening tussen raad en college. Hiervoor na overleg met de raad een voorstel voor te leggen aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:02:21 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1.  De Nota reserves en voorzieningen gemeente Zeewolde 2022-2025 vaststellen.
  2. De bestemmingsreserves BR Sportnota, BR Jeugd, BR Schuldhulpverlening, BR Jeugdsport- en Cultuurfonds en BR Afrekening gevolgen Coronacrisis opheffen en de aanwezige saldi toevoegen aan de Algemene Reserve.
  3. De 10e wijziging van de begroting 2022 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:02:30 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. Geen zienswijze indienen tegen de ontwerp-Meerjarenbegroting 2023-2026, waarin de Kadernota Meerinzicht 2023-2026 is verwerkt

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:02:32 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. De Jaarstukken 2021 vaststellen;
  2. De voorziening Vaarroute opheffen en de bestemmingsreserve Vaarroute instellen;
  3. Het voordelige resultaat in verband met het vrijvallen van de voorziening Vaarroute van € 3.077.384,30 toevoegen aan de bestemmingsreserve Vaarroute;
  4. Een bedrag van € 475.000 ter dekking van negatieve financiële impact onttrekken aan de bestemmingsreserve Afrekening gevolgen Coronacrisis;
  5.  Het voordelige resultaat op de gewone Bedrijfsvoering van € 3.986.000 toevoegen aan de Algemene Reserve;
  6. Een bedrag van € 1.869.000 overhevelen van boekjaar 2021 naar boekjaar 2022. De Algemene reserve inzetten als dekking voor deze activiteiten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:03:11 - 00:04:12 - Gerrit Jan Gorter
  00:04:12 - 00:05:09 - Yvonne van Bruggen
  00:05:09 - 00:05:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:05:13 - 00:07:14 - Angela Huckriede
  00:07:14 - 00:07:37 - Gerrit Jan Gorter
  00:07:37 - 00:08:51 - Evert Ekker
  00:08:51 - 00:09:12 - Gerrit Jan Gorter
  00:09:20 - 00:10:07 - Wim van der Es
  00:10:07 - 00:10:34 - Gerrit Jan Gorter
  00:11:12 - 00:11:54 - Gerrit Jan Gorter
  00:11:54 - 00:13:35 - Evert Ekker
 11. 11

  1. De Voorjaarsnota 2022 vaststellen.
  2. De 9e wijziging van de Begroting 2022 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:12:01 - 00:13:35 - Evert Ekker
  00:13:35 - 00:16:24 - Gerrit Jan Gorter
  00:16:24 - 00:16:38 - Samee Sabur
  00:16:38 - 00:16:45 - Gerrit Jan Gorter
  00:16:45 - 00:18:37 - Yvonne van Bruggen
  00:18:37 - 00:21:29 - Angela Huckriede
  00:21:29 - 00:21:59 - Gerrit Jan Gorter
  00:21:59 - 00:22:48 - Angela Huckriede
  00:22:48 - 00:23:15 - Gerrit Jan Gorter
  00:23:15 - 00:23:36 - Wim van der Es
  00:28:39 - 00:28:45 - Gerrit Jan Gorter
  00:28:45 - 00:28:59 - Angela Huckriede
  00:28:59 - 00:30:06 - Gerrit Jan Gorter
  00:30:06 - 00:32:22 - Gerard den Bakker
  00:32:22 - 00:33:23 - Manno Jonker
  00:33:23 - 00:33:29 - Angela Huckriede
  00:33:29 - 00:35:36 - Gerrit Jan Gorter
  00:35:36 - 00:37:02 - Angela Huckriede
  00:37:02 - 00:37:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:37:08 - 00:37:41 - Tamara Baas
  00:37:41 - 00:38:03 - Samee Sabur
  00:38:03 - 00:38:30 - Gerrit Jan Gorter
  00:38:30 - 00:38:58 - Manno Jonker
  00:38:58 - 00:39:17 - Angela Huckriede
  00:39:17 - 00:39:41 - Gerrit Jan Gorter
  00:39:41 - 00:39:51 - Evert Ekker
  00:39:51 - 00:39:56 - Gerrit Jan Gorter
  00:39:56 - 00:40:04 - Yvonne van Bruggen
  00:40:04 - 00:40:11 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:16 - 00:40:20 - Angela Huckriede
  00:40:20 - 00:40:24 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:24 - 00:40:30 - Tamara Baas
  00:40:30 - 00:41:00 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:32 - 00:41:44 - Gerrit Jan Gorter
  00:42:01 - 00:42:21 - Gerrit Jan Gorter
 12. 11.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2022-M07 Motie Waarderingslintje jeugd en jongeren
  00:40:47 - 00:41:00 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:32 - 00:41:44 - Gerrit Jan Gorter
 13. 11.B

  Moties

  Onderwerp
  2022-M08 Motie Bodycams voor onze BOA’s
 14. 12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  00:42:03 - 00:42:21 - Gerrit Jan Gorter
  00:42:39 - 00:43:40 - Gerrit Jan Gorter
 15. 13

  00:43:08 - 00:43:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:44:07 - 00:45:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:52:48 - 00:53:01 - Gerrit Jan Gorter
  00:53:01 - 00:53:05 - Egge Jan de Jonge
  00:53:05 - 00:53:18 - Egge Jan de Jonge
  00:53:18 - 00:53:29 - Gerrit Jan Gorter
  00:54:27 - 00:55:40 - Egge Jan de Jonge
  00:55:40 - 00:56:09 - Egge Jan de Jonge
  00:56:09 - 00:56:18 - Gerrit Jan Gorter
  00:56:18 - 00:56:23 - Egge Jan de Jonge
  00:56:23 - 00:58:17 - Egge Jan de Jonge
  00:58:17 - 00:58:23 - Gerrit Jan Gorter
  00:58:23 - 00:58:57 - Egge Jan de Jonge
  00:59:35 - 00:59:48 - Gerrit Jan Gorter
  00:59:48 - 01:00:06 - Egge Jan de Jonge
  01:00:32 - 01:01:05 - Gerrit Jan Gorter
  01:01:05 - 01:03:43 - Tom Zonneveld
  01:03:43 - 01:05:27 - Tamara Baas
  01:05:27 - 01:05:45 - Gerrit Jan Gorter
  01:05:45 - 01:19:38 - Samee Sabur
  01:19:38 - 01:19:55 - Gerrit Jan Gorter
  01:19:55 - 01:24:20 - Yvonne van Bruggen
  01:24:20 - 01:31:23 - Egge Jan de Jonge
  01:31:31 - 01:31:41 - Gerrit Jan Gorter
  01:31:41 - 01:39:30 - Angela Huckriede
  01:39:30 - 01:40:09 - Gerrit Jan Gorter
  01:40:09 - 01:40:42 - Tom Zonneveld
  01:40:42 - 01:43:06 - Tamara Baas
  01:43:06 - 01:44:14 - Egge Jan de Jonge
  01:44:14 - 01:44:30 - Tom Zonneveld
  01:44:30 - 01:45:16 - Tamara Baas
  01:45:16 - 01:45:52 - Yvonne van Bruggen
  01:45:52 - 01:46:18 - Tom Zonneveld
  01:46:18 - 01:46:23 - Gerrit Jan Gorter
  01:46:23 - 01:46:44 - Yvonne van Bruggen
  01:46:44 - 01:46:49 - Gerrit Jan Gorter
  01:46:49 - 01:47:37 - Tamara Baas
  01:47:37 - 01:48:26 - Samee Sabur
  01:48:26 - 01:49:33 - Gerrit Jan Gorter
  01:49:33 - 01:50:02 - Samee Sabur
  01:50:02 - 01:50:35 - Tom Zonneveld
  01:50:35 - 01:51:30 - Tamara Baas
  01:51:30 - 01:51:59 - Samee Sabur
  01:51:59 - 01:52:09 - Gerrit Jan Gorter
  01:52:09 - 01:53:05 - Egge Jan de Jonge
  01:53:05 - 01:54:17 - Gerrit Jan Gorter
 16. 14

  02:18:32 - 02:19:17 - Gerrit Jan Gorter
  02:19:17 - 02:20:33 - Martijn Wortman
  02:20:33 - 02:21:49 - Gerrit Jan Gorter
  02:23:12 - 02:23:25 - Gerrit Jan Gorter
  02:28:00 - 02:28:26 - Gerrit Jan Gorter
  02:28:26 - 02:29:14 - Martijn Wortman
  02:29:14 - 02:30:24 - Gerrit Jan Gorter
  02:35:18 - 02:36:25 - Gerrit Jan Gorter
 17. 15

  02:35:41 - 02:36:25 - Gerrit Jan Gorter
  02:43:35 - 02:43:52 - Gerrit Jan Gorter
  02:43:52 - 02:44:44 - Manno Jonker
  02:44:44 - 02:45:05 - Gerrit Jan Gorter
  02:48:56 - 02:49:51 - Helmut Hermans
  02:49:51 - 02:49:57 - Gerrit Jan Gorter
  02:49:57 - 02:50:40 - Els van Es
  02:50:40 - 02:50:49 - Gerrit Jan Gorter
  02:50:49 - 02:51:40 - Tamara Baas
  02:56:19 - 02:56:49 - Gerrit Jan Gorter
 18. 16

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Leefbaar Zeewolde (9)
  02:56:26 - 02:56:49 - Gerrit Jan Gorter
  02:56:49 - 02:58:16 - Egge Jan de Jonge
  02:58:16 - 02:58:29 - Gerrit Jan Gorter
  02:58:29 - 02:59:08 - Tamara Baas
  02:59:08 - 02:59:32 - Gerrit Jan Gorter
  02:59:32 - 02:59:41 - Angela Huckriede
  02:59:41 - 03:00:12 - Gerrit Jan Gorter
  03:07:09 - 03:08:08 - Gerrit Jan Gorter
  03:08:08 - 03:08:44 - Tom Zonneveld
  03:08:44 - 03:08:48 - Gerrit Jan Gorter
  03:08:48 - 03:08:53 - Yvonne van Bruggen
  03:08:53 - 03:09:51 - Gerrit Jan Gorter
  03:09:51 - 03:10:11 - Yvonne van Bruggen
  03:10:11 - 03:10:17 - Gerrit Jan Gorter
  03:10:17 - 03:11:14 - Angela Huckriede
  03:11:14 - 03:12:36 - Egge Jan de Jonge
  03:12:36 - 03:12:43 - Gerrit Jan Gorter
  03:12:43 - 03:13:35 - Tamara Baas
  03:13:35 - 03:13:39 - Gerrit Jan Gorter
  03:13:39 - 03:14:01 - Samee Sabur
  03:14:01 - 03:17:11 - Gerrit Jan Gorter
 19. 17

  03:16:23 - 03:17:11 - Gerrit Jan Gorter