Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 1 juni 2023

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:36 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:00:58 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:01:05 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:01:35 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Bijlagen

  00:01:45 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  1. Kennisnemen van de jaarrekening 2022 en ontwerp programmabegroting 2024-2027 van Het Flevolands Archief (HFA);
  2. Geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerp programmabegroting 2024-2027

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:02:31 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Geen nadere zienswijze indienen op de voorgestelde begrotingswijzigingen 2023 en op de ontwerpbegroting 2024.
  2. Kennisnemen van de voorlopige jaarrekening 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:02:34 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 en de 1e begrotingswijziging 2023 van GGD Flevoland
  2. De structurele verhoging van de inwonersbijdrage voor de GGD Flevoland opnemen in de gemeentelijke begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:02:46 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. Geen zienswijze indienen tegen de 1e begrotingswijziging 2023 omdat deze begrotingswijziging geen invloed heeft op de bijdrage van de gemeente Zeewolde.
  2. Geen zienswijze indienen tegen de ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 omdat de gehanteerde uitgangspunten voor de begroting conform de GR VRF en de Kadernota 2024 zijn

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:03:00 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. Geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen de oprichtingsakte Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio Flevoland

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:03:09 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  1. Conform bijgevoegde brief het bestreden besluit van 27 december 2022 in stand laten

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:03:15 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 12. 12

  1. Vaststellen van de Wegsleepverordening Zeewolde 2023 met toelichting

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:03:18 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 13. 13

  1. Geen zienswijze indienen tegen het ontwerp-integraal-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:03:24 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 14. 14

  1. De werkgroep Participatie en Communicatie vragen om voor 1 december 2023 een uitgewerkt voorstel over de Raad op Straat voor te leggen aan het fractievoorzittersoverleg, waarin de doelstelling en de werkwijze staan beschreven.
  2. De griffie verzoeken om in het voorjaar van 2024 een nieuwe Raad op Straat te organiseren conform het voorstel uit beslispunt 1.
  3. De aanbevelingen uit de evaluatie van de motiemarkt 2021 overnemen en deze toepassen bij de organisatie van de motiemarkt op 16 november 2023.
  4. Werkbezoeken vaker en bewuster inzetten bij onderwerpen waar het voor de besluitvorming van toegevoegde waarde is.
  5. De griffie vragen om in 2023 in ieder geval een werkbezoek te organiseren aan het centrumgebied, aan voorbeelden van snelbouw en aan de Polderwijk

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:03:31 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
 15. 15

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Fractie CU (3), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1)
  tegen
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (1), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M06 Motie vreemd Laat zoveel als mogelijk oude windmolens Windpark Zeewolde lekker doordraaien_LZ

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Overleg met provinciebestuur over behoud oude windmolens Windpark Zeewolde
  00:03:41 - 00:03:52 - Gerrit Jan Gorter
  00:03:52 - 00:06:49 - Theun Schaaf
  00:06:49 - 00:07:21 - Gerrit Jan Gorter
  00:10:29 - 00:11:08 - Gerrit Jan Gorter
  00:11:20 - 00:11:31 - Gerrit Jan Gorter
  00:11:44 - 00:13:34 - Samee Sabur
  00:13:34 - 00:14:26 - Yvonne van Bruggen
  00:14:26 - 00:15:12 - Bouwe van der Weide
  00:15:12 - 00:15:21 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:21 - 00:16:33 - Tamara Baas
  00:16:33 - 00:18:54 - Theun Schaaf
  00:18:54 - 00:19:15 - Gerrit Jan Gorter
  00:19:30 - 00:19:48 - Gerrit Jan Gorter
  00:19:48 - 00:20:17 - Martijn Wortman
  00:20:17 - 00:20:38 - Gerrit Jan Gorter
  00:21:29 - 00:22:05 - Gerrit Jan Gorter
  00:23:12 - 00:23:51 - Gerrit Jan Gorter
 16. 16

  1. De 12e wijziging van de begroting vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
 17. 17
  Sluiting