Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 23 maart 2023

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:10 - 00:01:06 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:00:32 - 00:01:06 - Gerrit Jan Gorter
  00:01:06 - 00:01:52 - Gerard den Bakker
  00:01:55 - 00:01:57 - Winnie Prins
  00:04:05 - 00:04:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:04:13 - 00:05:15 - Angela Huckriede
  00:05:15 - 00:06:32 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:06:03 - 00:06:32 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:06:10 - 00:06:32 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  00:06:18 - 00:06:32 - Gerrit Jan Gorter
  00:06:32 - 00:08:43 - Tamara Baas
  00:08:43 - 00:09:05 - Femke van Wijk
  00:09:05 - 00:12:28 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  1. De eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening gemeente Zeewolde 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:09:36 - 00:12:28 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Een aanvraag indienen op basis van de Bijdrageregeling kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten behoeve van een bijdrage in de gemaakte kosten voor opsporing en ruiming van explosieven ten behoeve van de planontwikkeling plangebied Trekkersveld IV.
  2. De kosten die aan deze opsporing en ruiming zijn verbonden vaststellen op € 660.706,50 exclusief BTW en dit bedrag in de onder beslispunt 1 genoemde aanvraag opvoeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
 8. 8

  1. De Verordening Fonds Windpark Zeewolde (inclusief de artikelgewijze toelichting) vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
 9. 9

  1. De wijzigingsverordening sociaal domein van de gemeente Zeewolde vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
 10. 10

  1. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zeewolde 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
 11. 11

  1. De 9e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
 12. 12

  00:11:49 - 00:12:28 - Gerrit Jan Gorter