Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Algemene Beschouwingen

donderdag 29 juni 2023

14:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:01:03 - Gerrit Jan Gorter
  00:01:03 - 00:01:18 - Gerrit Jan Gorter
  00:01:18 - 00:01:28 - Yvonne van Bruggen
  00:04:16 - 00:04:17 - Tom Zonneveld
  00:06:29 - 00:07:05 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:06:40 - 00:07:05 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:06:46 - 00:07:05 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

  00:07:01 - 00:07:05 - Gerrit Jan Gorter
  00:07:45 - 00:09:03 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  Bijlagen

  00:07:46 - 00:09:03 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  00:08:08 - 00:09:03 - Gerrit Jan Gorter
  00:09:03 - 00:09:06 - Bouwe van der Weide
  00:09:54 - 00:10:14 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:00 - 00:22:47 - Angela Huckriede
  00:22:55 - 00:22:58 - Gerrit Jan Gorter
  00:25:49 - 00:26:04 - Gerrit Jan Gorter
  00:26:04 - 00:26:09 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:28:57 - 00:30:04 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Vaststellen de “Regeling tarieven Wet open overheid gemeente Zeewolde 2023” (kenmerk00500000299490)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  00:25:52 - 00:26:04 - Gerrit Jan Gorter
  00:26:04 - 00:26:09 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:28:57 - 00:30:04 - Gerrit Jan Gorter
  00:30:54 - 00:31:06 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1. Instemmen met de reactienota.
  2. De Visie kleinschalige bedrijventerreinen KBT 2.0 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  00:30:56 - 00:31:06 - Gerrit Jan Gorter
  00:32:03 - 00:32:34 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. een voorziening WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) instellen;
  2.  de Jaarstukken 2022 vaststellen;
  3. vanuit het voordelige rekeningsaldo 2022, via resultaatbestemming, een bedrag van € 432.000 beschikbaar stellen voor 2023 (€ 352.000) en voor 2024 (€ 80.000) uit hoofde van het onderdeel Beschermd wonen / Maatschappelijke opvang;
  4. vanuit het voordelige rekeningsaldo 2022, via resultaatbestemming, een bedrag van € 523.000 beschikbaar stellen voor 2023 uit hoofde van het onderdeel Decembercirculaire 2022;
  5. een bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen Oekraïne instellen en vanuit het voordelige rekeningsaldo 2022, via resultaatbestemming, een bedrag van € 778.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen Oekraïne;
  6. vanuit het voordelige rekeningsaldo 2022, via resultaatbestemming, een bedrag van € 1.441.000 overhevelen naar 2023 uit hoofde van Budgetoverhevelingen 2022;
  7. het voordelige resultaat op de gewone bedrijfsvoering van € 4.175.000 toevoegen aan de Algemene Reserve;
  8. de 14e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  00:32:06 - 00:32:34 - Gerrit Jan Gorter
  00:32:34 - 00:32:36 - Martijn Wortman
  00:35:04 - 00:35:10 - Gerrit Jan Gorter
  00:36:08 - 00:36:21 - Gerrit Jan Gorter
  00:36:58 - 00:37:10 - Winnie Prins
  00:37:50 - 00:38:05 - Martijn Wortman
  00:38:05 - 00:38:06 - Winnie Prins
  00:38:06 - 00:38:15 - Gerrit Jan Gorter
  00:39:01 - 00:39:05 - Gerrit Jan Gorter
  00:39:05 - 00:39:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:21 - 00:40:39 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. Per 1 september 2023 gaan werken met een vergaderwijze verdeeld over vier weken gebaseerd op het BOB-model, waarbij in week 1 en eventueel ook in week 3 de Beeldvorming plaatsvindt, de Oordeelsvorming in één raadscommissie in week 2 en in de 4e week de Besluitvormende raadsvergadering.
  2. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad aansluiten op de nieuwe vergaderwijze.
  3. Uit de raad twee plaatsvervangend raadsvoorzitters benoemen, van wie één van coalitie-zijde en één uit de oppositie; met de raadsvoorzitter vormen zij samen de agendacommissie.
  4. Het functieprofiel ‘plaatsvervangend raadsvoorzitter’ vaststellen.
  5. Uit de raad drie rondevoorzitters benoemen.
  6. Iedere fractie de gelegenheid bieden één burgerraadslid aantrekken.
  7. Een raadswerkgroep Monitoring Vergaderwijze instellen, bestaande uit 6 leden ondersteund door de griffier, die de komende periode de nieuwe vergaderwijze voor de raad monitort en daarvoor eventueel verbetervoorstellen aan de raad kan doen; benoemd worden:de heer E.S. Ekker, mevrouw E. van Es, mevrouw Y.M. van Bruggen, de heer B.C. van der Weide en de heer A.S. Scheffer
  8. De uitwerking van de motie ‘Een verbeterd proces voor na de verkiezingen’ in handen stellen van de werkgroep Monitoring vergaderwijze. De werkgroep komt uiterlijk in 2024 met een voorstel.
  9. De werkgroep tevens verzoeken om een strategische raadsplanning op te stellen voor de periode 2023-2026 en deze ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.
  10. Het gewijzigde vergaderschema voor 2023 vaststellen.
  11. De gedragscode Raadsplein Zeewolde, onze waarden en uitgangspunten waar we naar handelen, vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  00:40:28 - 00:40:39 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:50 - 00:40:58 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:58 - 00:41:00 - Bouwe van der Weide
  00:41:25 - 00:42:47 - Gerrit Jan Gorter
  00:42:50 - 00:43:17 - Bouwe van der Weide
  00:43:17 - 00:43:18 - Yvonne van Bruggen
  00:43:32 - 00:43:40 - Gerrit Jan Gorter
  00:43:40 - 00:43:42 - Tamara Baas
  00:44:03 - 00:44:20 - Tom Zonneveld
  00:44:20 - 00:44:30 - Gerrit Jan Gorter
  00:45:17 - 00:48:58 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  00:45:23 - 00:48:58 - Gerrit Jan Gorter
 12. 12

  1. De Voorjaarsnota 2023 vaststellen.
  2.  Voor de uitvoering van het collegeprogramma een totaalbedrag van € 3.200.000 onttrekken uit de Algemene reserve verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027.
  3.  De overige financiële gevolgen uit de Voorjaarsnota 2023 verwerken in de begroting.
  4. de 13e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  Fractie CU (3), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  tegen
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (1)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Gebruik Lanterstrand voor recreatie
  Verplaatsing markt naar Marktpad
  00:48:01 - 00:48:58 - Gerrit Jan Gorter
  00:48:58 - 00:49:09 - Bouwe van der Weide
  00:55:40 - 00:56:19 - Gerrit Jan Gorter
  01:04:34 - 01:04:50 - Gerrit Jan Gorter
  01:04:50 - 01:04:56 - Tom Zonneveld
  01:05:24 - 01:05:40 - Gerrit Jan Gorter
  01:05:40 - 01:05:48 - Yvonne van Bruggen
  01:15:22 - 01:15:47 - Gerrit Jan Gorter
  01:15:47 - 01:15:55 - Tom Zonneveld
  01:34:14 - 01:34:49 - Gerrit Jan Gorter
  01:34:49 - 01:34:53 - Tamara Baas
  01:48:26 - 01:48:49 - Gerrit Jan Gorter
  01:49:06 - 01:49:07 - Gerrit Jan Gorter
  01:49:07 - 01:49:14 - Martijn Wortman
  02:00:38 - 02:00:57 - Gerrit Jan Gorter
  02:00:57 - 02:09:47 - Samee Sabur
  02:09:47 - 02:10:24 - Gerrit Jan Gorter
  02:46:47 - 02:47:47 - Gerrit Jan Gorter
  02:56:46 - 02:56:54 - Gerrit Jan Gorter
  03:01:04 - 03:04:54 - Ernst Bron
  03:04:54 - 03:05:00 - Gerrit Jan Gorter
  03:05:04 - 03:05:07 - Helmut Hermans
  03:10:16 - 03:10:24 - Gerrit Jan Gorter
  03:10:24 - 03:10:25 - Erik van de Beld
  03:13:58 - 03:14:21 - Gerrit Jan Gorter
  03:14:21 - 03:14:32 - Ben Sonneveld
  03:14:33 - 03:18:44 - Gerrit Jan Gorter
  03:18:44 - 03:18:50 - Gerrit Jan Gorter
  03:18:50 - 03:19:31 - Ben Sonneveld
  04:58:51 - 05:00:02 - Gerrit Jan Gorter
  05:00:06 - 05:02:27 - Bouwe van der Weide
  05:02:27 - 05:02:38 - Gerrit Jan Gorter
  05:04:09 - 05:04:10 - Evert Ekker
  05:04:10 - 05:04:54 - Yvonne van Bruggen
  05:04:54 - 05:04:55 - Gerrit Jan Gorter
  05:04:55 - 05:05:02 - Tamara Baas
  05:05:21 - 05:07:01 - Yvonne van Bruggen
  05:07:01 - 05:07:08 - Gerrit Jan Gorter
  05:07:08 - 05:07:09 - Tom Zonneveld
  05:09:45 - 05:09:46 - Martijn Wortman
  05:11:52 - 05:12:09 - Gerrit Jan Gorter
  05:12:30 - 05:12:36 - Gerrit Jan Gorter
  05:12:36 - 05:12:43 - Martijn Wortman
  05:12:57 - 05:13:00 - Gerrit Jan Gorter
  05:13:00 - 05:13:02 - Tom Zonneveld
  05:13:07 - 05:14:45 - Tom Zonneveld
  05:14:45 - 05:14:46 - Arjan Kremer
  05:15:10 - 05:15:44 - Tom Zonneveld
  05:15:45 - 05:16:34 - Femke van Wijk
  05:16:34 - 05:16:36 - Tom Zonneveld
  05:22:29 - 05:22:34 - Gerrit Jan Gorter
  05:22:34 - 05:22:40 - Samee Sabur
  05:23:39 - 05:24:10 - Tom Zonneveld
  05:24:12 - 05:24:33 - Samee Sabur
  05:24:33 - 05:24:43 - Gerrit Jan Gorter
  05:24:43 - 05:24:55 - Gerrit Jan Gorter
  05:24:55 - 05:24:59 - Tamara Baas
  05:27:02 - 05:27:11 - Samee Sabur
  05:27:13 - 05:32:04 - Tamara Baas
  05:32:04 - 05:32:06 - Martijn Wortman
  05:32:52 - 05:32:58 - Gerrit Jan Gorter
  05:32:58 - 05:35:08 - Tamara Baas
  05:35:08 - 05:35:09 - Yvonne van Bruggen
  05:35:59 - 05:36:05 - Gerrit Jan Gorter
  05:36:05 - 05:36:06 - Tamara Baas
  05:37:07 - 05:37:15 - Gerrit Jan Gorter
  05:37:15 - 05:37:17 - Yvonne van Bruggen
  05:37:42 - 05:38:02 - Tamara Baas
  05:38:07 - 05:38:19 - Gerrit Jan Gorter
  05:38:19 - 05:38:25 - Femke van Wijk
  05:40:22 - 05:42:39 - Arjan Kremer
  05:42:39 - 05:42:46 - Gerrit Jan Gorter
  05:42:46 - 05:42:49 - Martijn Wortman
  05:43:22 - 05:44:36 - Arjan Kremer
  05:44:38 - 05:44:57 - Martijn Wortman
  05:44:57 - 05:44:58 - Arjan Kremer
  05:45:39 - 05:45:51 - Gerrit Jan Gorter
  05:45:51 - 05:45:54 - Martijn Wortman
  05:48:06 - 05:48:09 - Femke van Wijk
  05:48:19 - 05:48:35 - Martijn Wortman
  05:48:35 - 05:48:36 - Femke van Wijk
  05:48:57 - 05:48:59 - Gerrit Jan Gorter
  05:48:59 - 05:54:58 - Martijn Wortman
  05:54:58 - 05:55:12 - Tom Zonneveld
  05:55:56 - 05:56:01 - Gerrit Jan Gorter
  05:56:01 - 05:56:03 - Tamara Baas
  05:56:48 - 05:56:58 - Gerrit Jan Gorter
  05:56:58 - 05:57:02 - Samee Sabur
  06:02:01 - 06:02:05 - Gerrit Jan Gorter
  06:02:05 - 06:02:12 - Femke van Wijk
  06:03:14 - 06:03:15 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  06:03:15 - 06:03:17 - Samee Sabur
  06:03:54 - 06:03:56 - Femke van Wijk
  06:04:13 - 06:04:14 - Samee Sabur
  06:04:34 - 06:04:36 - Gerrit Jan Gorter
  06:04:36 - 06:04:44 - Femke van Wijk
  06:05:07 - 06:05:22 - Samee Sabur
  06:05:22 - 06:05:46 - Gerrit Jan Gorter
  06:05:46 - 06:05:51 - Tom Zonneveld
  06:06:51 - 06:06:52 - Samee Sabur
  06:06:52 - 06:06:59 - Gerrit Jan Gorter
  06:07:24 - 06:07:30 - Gerrit Jan Gorter
  06:07:37 - 06:07:38 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  06:07:38 - 06:08:12 - Samee Sabur
  06:08:12 - 06:08:43 - Gerrit Jan Gorter
  06:25:15 - 06:25:31 - Gerrit Jan Gorter
  06:25:41 - 06:26:03 - Winnie Prins
  06:26:03 - 06:26:10 - Gerrit Jan Gorter
  06:26:16 - 06:26:17 - Ernst Bron
  06:29:36 - 06:29:39 - Gerrit Jan Gorter
  06:29:39 - 06:29:41 - Arjan Kremer
  06:30:51 - 06:30:55 - Gerrit Jan Gorter
  06:31:05 - 06:31:16 - Martijn Wortman
  06:31:45 - 06:32:14 - Helmut Hermans
  06:32:14 - 06:32:17 - Yvonne van Bruggen
  06:32:17 - 06:33:19 - Helmut Hermans
  06:33:19 - 06:33:27 - Gerrit Jan Gorter
  06:33:27 - 06:33:28 - Yvonne van Bruggen
  06:34:11 - 06:34:12 - Gerrit Jan Gorter
  06:34:12 - 06:34:15 - Gerrit Jan Gorter
  06:34:15 - 06:35:44 - Helmut Hermans
  06:35:44 - 06:35:48 - Gerrit Jan Gorter
  06:35:50 - 06:35:51 - Ernst Bron
  06:35:51 - 06:36:16 - Yvonne van Bruggen
  06:36:16 - 06:36:26 - Gerrit Jan Gorter
  06:36:26 - 06:36:28 - Helmut Hermans
  06:36:33 - 06:36:35 - Gerrit Jan Gorter
  06:36:35 - 06:36:37 - Martijn Wortman
  06:37:19 - 06:37:21 - Helmut Hermans
  06:37:25 - 06:37:39 - Martijn Wortman
  06:37:46 - 06:38:00 - Helmut Hermans
  06:38:00 - 06:38:03 - Martijn Wortman
  06:38:34 - 06:39:02 - Helmut Hermans
  06:39:02 - 06:39:03 - Martijn Wortman
  06:39:12 - 06:39:30 - Helmut Hermans
  06:39:30 - 06:39:31 - Martijn Wortman
  06:39:37 - 06:39:40 - Helmut Hermans
  06:39:57 - 06:40:04 - Martijn Wortman
  06:40:04 - 06:40:05 - Helmut Hermans
  06:40:36 - 06:40:37 - Gerrit Jan Gorter
  06:40:37 - 06:40:41 - Martijn Wortman
  06:40:56 - 06:40:58 - Helmut Hermans
  06:41:05 - 06:41:08 - Gerrit Jan Gorter
  06:41:58 - 06:41:59 - Samee Sabur
  06:42:34 - 06:42:48 - Gerrit Jan Gorter
  06:42:48 - 06:43:10 - Martijn Wortman
  06:43:10 - 06:43:13 - Ernst Bron
  06:43:57 - 06:43:58 - Martijn Wortman
  06:43:58 - 06:44:08 - Gerrit Jan Gorter
  06:44:34 - 06:44:42 - Gerrit Jan Gorter
  06:44:46 - 06:44:49 - Martijn Wortman
  06:45:01 - 06:45:09 - Gerrit Jan Gorter
  06:45:25 - 06:45:40 - Gerrit Jan Gorter
  06:45:40 - 06:45:44 - Martijn Wortman
  06:45:44 - 06:46:12 - Gerrit Jan Gorter
  06:46:12 - 06:46:13 - Martijn Wortman
  06:46:45 - 06:46:46 - Gerrit Jan Gorter
  06:46:46 - 06:49:00 - Gerrit Jan Gorter
  06:49:29 - 06:49:45 - Gerrit Jan Gorter
  06:50:11 - 06:50:34 - Gerrit Jan Gorter
  06:50:43 - 06:50:51 - Gerrit Jan Gorter
  06:51:16 - 06:51:47 - Gerrit Jan Gorter
  06:51:54 - 06:52:06 - Gerrit Jan Gorter
  06:52:22 - 06:52:32 - Gerrit Jan Gorter
  06:52:50 - 06:53:05 - Martijn Wortman
  06:53:05 - 06:53:08 - Gerrit Jan Gorter
  06:53:08 - 06:53:12 - Gerrit Jan Gorter
  06:53:12 - 06:53:13 - Arjan Kremer
  06:53:43 - 06:53:48 - Gerrit Jan Gorter
  06:55:12 - 06:55:36 - Gerrit Jan Gorter
  06:56:08 - 06:56:36 - Gerrit Jan Gorter
  06:56:36 - 06:56:41 - Bouwe van der Weide
  06:56:54 - 06:56:56 - Gerrit Jan Gorter
  06:56:56 - 06:57:13 - Yvonne van Bruggen
  06:57:13 - 06:57:24 - Martijn Wortman
  06:57:24 - 06:57:28 - Samee Sabur
  06:57:28 - 06:57:44 - Gerrit Jan Gorter
  06:58:39 - 06:58:57 - Gerrit Jan Gorter
 13. 12.A

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M7 Motie kazerneprocedure
 14. 12.B

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (1), Actief Zeewolde (1)
  tegen
  Fractie CU (3), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M8 Motie Mortuarium voor Zeewolde

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Mortuarium Zeewolde
 15. 12.C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M9 Motie Potten en pannenfonds
 16. 12.D

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (1), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  tegen
  Fractie CU (3), Fractie Leefbaar Zeewolde (9)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M10 Motie Over de drempel

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Drempels
 17. 12.E

  Stemuitslag

  voor 18%
  tegen 82%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (1), Actief Zeewolde (1)
  tegen
  Fractie CU (3), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M11 Motie behoud steunpunt cultuureducatie
 18. 13

  1. De 15e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (3), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (9), Fractie VVD (2), Actief Zeewolde (1)
  06:58:52 - 06:58:57 - Gerrit Jan Gorter
  06:58:57 - 06:59:02 - Evert Ekker
  06:59:48 - 06:59:50 - Gerrit Jan Gorter
  06:59:50 - 06:59:53 - Winnie Prins
  07:00:07 - 07:00:13 - Gerrit Jan Gorter
  07:00:47 - 07:01:06 - Gerrit Jan Gorter
  07:01:50 - 07:02:15 - Winnie Prins
  07:02:15 - 07:02:19 - Gerrit Jan Gorter
  07:02:19 - 07:03:10 - Gerrit Jan Gorter
 19. 14
  Sluiting