Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 2 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:07 - 00:01:46 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  00:01:34 - 00:01:46 - Gerrit Jan Gorter
  00:01:46 - 00:01:57 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:01:57 - 00:05:20 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:02:17 - 00:05:20 - Gerrit Jan Gorter
  00:05:20 - 00:05:50 - Gerard den Bakker
 4. 4

  1. Na het onderzoek van de geloofsbrief van het nieuw benoemde lid van de gemeenteraad, de heer H. Parisius toelaten als raadslid en overgaan tot zijn beëdiging
  00:05:35 - 00:05:50 - Gerard den Bakker
  00:05:50 - 00:06:16 - Gerrit Jan Gorter
 5. 5

  1. De heer C.A.M. van den Broek benoemen als burgerraadslid voor de fractie van D66.
  2. De heer C.W. Elderhorst benoemen als burgerraadslid voor de fractie van Actief Zeewolde
  3. De heer H. Visser benoemen als burgerraadslid voor de fractie van Leefbaar Zeewolde
  00:09:17 - 00:10:14 - Gerard den Bakker
  00:15:23 - 00:15:55 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  00:15:25 - 00:15:55 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:55 - 00:16:38 - Bouwe van der Weide
  00:16:38 - 00:16:44 - Gerrit Jan Gorter
  00:16:45 - 00:19:11 - Helmut Hermans
  00:19:11 - 00:19:21 - Gerrit Jan Gorter
  00:19:28 - 00:20:32 - Samantha de Vries
  00:20:32 - 00:20:38 - Gerrit Jan Gorter
  00:20:38 - 00:20:42 - Ernst Bron
  00:22:44 - 00:23:11 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  00:22:48 - 00:23:11 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  Bijlagen

  00:22:57 - 00:23:11 - Gerrit Jan Gorter
  00:23:11 - 00:24:38 - Steven Scheffer
  00:24:38 - 00:26:23 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  De Verordening nadeelcompensatie gemeente Zeewolde 2024 met bijlage vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  00:24:49 - 00:26:23 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. Een krediet van € 247.000,- beschikbaar stellen voor een nieuwe constructie om de functie van het damwandscherm onder de kademuren over te nemen.
  2. De uit dit krediet voortkomende kapitaallasten dekken uit de bestemmingsreserve vervanging kunstwerken.
  3. De 19e wijziging van de begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  00:25:40 - 00:26:23 - Gerrit Jan Gorter
  00:26:23 - 00:30:49 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:30:49 - 00:30:59 - Gerrit Jan Gorter
  00:30:59 - 00:32:18 - Henk Parisius
  00:32:18 - 00:32:37 - Gerrit Jan Gorter
  00:41:35 - 00:42:15 - Gerrit Jan Gorter
  00:43:43 - 00:43:53 - Gerrit Jan Gorter
  00:43:53 - 00:45:18 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:45:18 - 00:45:29 - Gerrit Jan Gorter
  00:45:29 - 00:45:53 - Femke van Wijk
  00:45:53 - 00:46:27 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:46:27 - 00:46:31 - Gerrit Jan Gorter
  00:46:31 - 00:47:23 - Ben Sonneveld
  00:47:23 - 00:47:49 - Bouwe van der Weide
  00:47:49 - 00:47:54 - Gerrit Jan Gorter
  00:47:54 - 00:48:28 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  00:48:28 - 00:48:30 - Gerrit Jan Gorter
  00:48:30 - 00:48:34 - Ernst Bron
  00:49:08 - 00:49:33 - Gerrit Jan Gorter
  00:50:19 - 00:50:49 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  1. Het Controleprotocol gemeente Zeewolde 2023, inclusief de daarin opgenomen verantwoordingsgrens en rapportagegrens vaststellen;
  2. Het Normenkader gemeente Zeewolde 2023 vaststellen;
  3. De Financiële verordening gemeente Zeewolde 2023 vaststellen;
  4. De Controleverordening gemeente Zeewolde 2023 vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  00:25:20 - 00:26:23 - Gerrit Jan Gorter
 12. 12

  1. De integrale Nota voor het brede sociaal domein 2024-2029 'Samen doen wat nodig is' vaststellen, met hierin:
  a. de drie leidende principes:
  1. de inwoners aan zet
  2. de oplossing centraal
  3. de gemeenten werken vanuit partnerschap;


  b. de strategische doelen zoals benoemd bij de vier maatschappelijke opgaven: Kansrijk opgroeien, Op weg naar samenredzaamheid, Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk en Zelfstandig thuis;


  c. het inzetten op:
  1. Normaliseren;
  2. Mensgericht werken;
  3. Het gedachtegoed van positieve gezondheid


  d. Inrichting geven aan een brede toegang
  1. die gaat over zowel de sociale basis, de preventie en de maatwerkvoorzieningen;
  2. die zich richt op 0 tot 100-jarigen
  3. die zich richt op alle leefgebieden
  4. waarbij het klantcontact lokaal plaatsvindt binnen de context van de lokale netwerksamenwerking sociaal domein.
  5. opdracht te geven tot het opzetten van een situationeel team met mandaat om in uitzonderingsgevallen te doen wat nodig is.


  2. De volgende, door de raad vastgestelde, beleidsdocumenten intrekken:
  a. Jeugdbeleid Zeewolde 2018 en verder‘Een sterke basis voor de jeugd’
  b. Nota Lokaal samenspel in het kader van de WMO 2015
  c. Beleidsnotitie Participatiewet‘Van zorgen voor, naar zorgen dat ...’ 2015 e.v.
  d. Uitwerking werkgeversdienstverlening ‘Niemand op de reservebank’ 2015 e.v.
  e. Verbeterplan Toegang Jeugd 2017
  f. Regionaal Kompas (Wmo)/Zorglandschap Wmo t/m 2022
  g. Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp Flevoland 2015
  h. “Bestaanszekerheid & Inkomensondersteuning“ Beleidskader gemeente Zeewolde 2018-2022

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  00:25:28 - 00:26:23 - Gerrit Jan Gorter
 13. 13

  1. Het basisdocument Inrichting Monitor Sociaal Domein vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  00:25:33 - 00:26:23 - Gerrit Jan Gorter
 14. 14

  1. Geen zienswijze afgeven op devoorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.
  00:50:27 - 00:50:49 - Gerrit Jan Gorter
  00:50:49 - 00:56:02 - Femke van Wijk
  00:56:02 - 00:56:48 - Henk Parisius
  00:56:48 - 00:57:20 - Femke van Wijk
  00:57:20 - 00:57:41 - Gerrit Jan Gorter
  01:06:45 - 01:07:01 - Gerrit Jan Gorter
  01:07:01 - 01:07:20 - Gerrit Jan Gorter
  01:07:24 - 01:07:46 - Evert Ekker
  01:07:46 - 01:07:58 - Gerrit Jan Gorter
  01:07:58 - 01:08:29 - Bouwe van der Weide
  01:08:29 - 01:08:42 - Henk Parisius
  01:08:42 - 01:08:46 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  01:08:46 - 01:08:56 - Gerrit Jan Gorter
  01:08:56 - 01:09:58 - Femke van Wijk
  01:09:58 - 01:10:04 - Helmut Hermans
  01:12:46 - 01:13:06 - Gerrit Jan Gorter
  01:13:06 - 01:14:21 - Femke van Wijk
  01:14:21 - 01:15:37 - Gerrit Jan Gorter
  01:15:37 - 01:15:46 - Theun Schaaf
  01:15:46 - 01:16:43 - Gerrit Jan Gorter
 15. 15

  1. De Programmabegroting 2024-2027 vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  01:16:09 - 01:16:43 - Gerrit Jan Gorter
  01:16:43 - 01:20:07 - Henk Parisius
  01:20:07 - 01:22:24 - Bouwe van der Weide
  01:22:24 - 01:22:32 - Gerrit Jan Gorter
  01:22:32 - 01:23:48 - Arjan Kremer
  01:23:48 - 01:28:09 - Evert Ekker
  01:28:09 - 01:28:30 - Gerrit Jan Gorter
  01:28:30 - 01:28:33 - Helmut Hermans
  01:29:53 - 01:30:03 - Gerrit Jan Gorter
  01:30:27 - 01:31:03 - Bouwe van der Weide
  01:31:03 - 01:31:04 - Gerrit Jan Gorter
  01:31:04 - 01:31:07 - Helmut Hermans
  01:32:11 - 01:32:23 - Gerrit Jan Gorter
  01:32:23 - 01:33:49 - Bouwe van der Weide
  01:33:49 - 01:33:54 - Gerrit Jan Gorter
  01:33:54 - 01:34:57 - Tamara Baas
  01:34:57 - 01:35:04 - Henk Parisius
  01:35:04 - 01:35:11 - Tamara Baas
  01:35:11 - 01:35:23 - Henk Parisius
  01:35:23 - 01:35:44 - Gerrit Jan Gorter
  01:36:18 - 01:36:40 - Gerrit Jan Gorter
 16. 16

  1. De 20e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)
  01:36:23 - 01:36:40 - Gerrit Jan Gorter
  01:37:07 - 01:37:37 - Gerrit Jan Gorter
 17. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Actief Zeewolde (1), Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (1)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M12 Motie vreemd Gestreepte ORANJE route voor de nieuwe 380kV verbinding
  01:37:17 - 01:37:37 - Gerrit Jan Gorter
  01:37:37 - 01:40:07 - Evert Ekker
  01:40:07 - 01:40:12 - Gerrit Jan Gorter
  01:40:12 - 01:43:56 - Evert Ekker
  01:43:56 - 01:44:10 - Gerrit Jan Gorter
  01:44:10 - 01:44:55 - Bouwe van der Weide
  01:44:59 - 01:45:29 - Rixt van Puffelen-Dijkstra
  01:45:29 - 01:45:32 - Gerrit Jan Gorter
  01:45:32 - 01:46:11 - Gerard den Bakker
  01:46:11 - 01:46:25 - Gerrit Jan Gorter
  01:46:25 - 01:46:40 - Henk Parisius
  01:46:40 - 01:47:21 - Gerrit Jan Gorter
  01:47:21 - 01:48:45 - Theun Schaaf
  01:48:45 - 01:49:14 - Gerrit Jan Gorter
  01:49:15 - 01:50:50 - Ernst Bron
  01:50:50 - 01:51:24 - Gerrit Jan Gorter
  01:51:24 - 01:51:56 - Gerard den Bakker
  01:52:00 - 01:52:06 - Gerrit Jan Gorter
  01:52:06 - 01:52:20 - Evert Ekker
  01:52:30 - 01:52:43 - Gerrit Jan Gorter
  01:52:43 - 01:53:01 - Evert Ekker
  01:53:01 - 01:53:15 - Gerrit Jan Gorter
  02:05:39 - 02:06:23 - Gerrit Jan Gorter
  02:06:23 - 02:06:45 - Evert Ekker
  02:06:45 - 02:07:19 - Gerrit Jan Gorter
  02:07:19 - 02:07:24 - Helmut Hermans
  02:07:51 - 02:08:48 - Gerrit Jan Gorter
  02:09:25 - 02:09:51 - Gerrit Jan Gorter
 18. 18

  1. De volgende persoon tot wethouder benoemen
   -de heer Anne Steven Scheffer
  02:09:37 - 02:09:51 - Gerrit Jan Gorter
  02:09:51 - 02:10:41 - Tom Zonneveld
  02:10:41 - 02:11:13 - Gerrit Jan Gorter
  02:11:13 - 02:12:12 - Gerard den Bakker
  02:12:12 - 02:13:01 - Gerrit Jan Gorter
  02:13:06 - 02:13:15 - Gerrit Jan Gorter
 19. 19
  Sluiting