Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 28 september 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vragenkwartier raadsleden
 3. 3

 4. 4

 5. 5

  Bijlagen

 6. 6

  1. Kennisnemen van de eindafrekening tussen Zeewolde en centrumgemeente Almere naar aanleiding van het uittreden uit de Centrumregeling Regeling Sociaal Domein Flevoland, op grond van artikel 11 van de Centrumregeling Sociaal Domein die bepaalt dat de uittredende deelnemer, bij uittreding, een bindende eindafrekening ontvangt van de centrumgemeente;
  2. Akkoord gaan met het dekken van de kosten van de eindafrekening van € 547.000,- uit de Bestemmingsreserve Transformatie Sociaal Domein.
  3. De 18e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen
 7. 7

  1. Het beheerplan openbare verlichting 2023 – 2027 vaststellen en daarmee de voorziening openbare verlichting (VRZ0006) in stand houden.
  2. De huidigedotatie van jaarlijks € 177.000,- behouden.
  3. € 70.000,- per jaar extra doteren aan de voorziening openbare verlichting als waarborg voor het gewenste onderhoudsniveau en deze dotatie ineens toevoegen aan de voorziening voor de looptijd van het beheerplan (à € 350.000,-) ten laste van de Algemene Reserve.
  4. De voorziening openbare verlichting eenmalig aanvullen met € 700.000,- ten laste van deAlgemene Reserve.
  5. De 16e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.
 8. 8

  1. Positief adviseren aan het Commissariaat voor de Media omtrent het verzoek van de Flevolandse Media Stichting om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008.Hierbij is in aanmerking genomen dat de aanwijzingsprocedure ook betrekking heeft op de gemeenten Lelystad en Dronten, waarbij gebruik gemaakt wordt van hetzelfde programmabeleid bepalend orgaan.
 9. 11

  1.  De heer W. de Jong benoemen als burgerraadslid voor de fractie van de VVD. 
  2. De heer H. Parisius benoemen als burgerraadslid voor de fractie van Actief Zeewolde.
  3. De heer C.A.M. van den Broek benoemen als burgerraadslid voor de fractie van D66.
 10. 13

 11. 14

  1. De Verordening Rekenkamer Vallei en Veluwerand 2023 gemeente Zeewolde vaststellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014 (bijlage 1).
  2. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst Rekenkamer Vallei en Veluwerand 2023 (bijlage 2), onder de voorwaarde dat de gemeente Zeewolde zich het recht voorbehoudt om per 1 januari 2026 uit te treden overeenkomstig de condities opgenomen in de in 2020 stilzwijgend verlengde Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2014
  3. Met ingang van 1 oktober 2023 benoemen:
  tot voorzitter van de rekenkamer: de heer M. Pen
  en tot leden:
  a. De heer H.M. ter Beek
  b. De heer J.C.T.M. Doorakkers
  c. De heer M.C. Neimeijer
  Mevrouw J.T. Versteegh

 12. 16
  Afscheid wethouder Prins
 13. 17
  Sluiting