Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 23 februari 2023

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Gerrit Jan Gorter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:07 - 00:01:03 - Gerrit Jan Gorter
 2. 2

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Beantwoording vragen aan ministerie van Defensie omtrent mogelijke komst kazerne
  00:00:29 - 00:01:03 - Gerrit Jan Gorter
  00:01:03 - 00:02:34 - Manno Jonker
  00:02:34 - 00:03:58 - Gerrit Jan Gorter
 3. 3

  00:03:46 - 00:03:58 - Gerrit Jan Gorter
  00:03:58 - 00:04:39 - Tom Zonneveld
  00:04:39 - 00:06:14 - Gerrit Jan Gorter
 4. 4

 5. 5

  Bijlagen

  00:05:47 - 00:06:14 - Gerrit Jan Gorter
 6. 6

  1. Het Controleprotocol en het Normenkader 2022 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:06:03 - 00:06:14 - Gerrit Jan Gorter
  00:06:51 - 00:07:02 - Gerrit Jan Gorter
 7. 7

  1. Invulling geven aan duurzaam (ethisch) bankieren met de daarbij behorende voorwaarden;
  2. Het Treasurystatuut gemeente Zeewolde 2023 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 vaststellen en gelijktijdig het Treasurystatuut gemeente Zeewolde 2015 intrekken

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:06:53 - 00:07:02 - Gerrit Jan Gorter
  00:07:34 - 00:07:54 - Gerrit Jan Gorter
 8. 8

  1. 1Instemmen met vernieuwing van de digitale evenementenborden;
  2. Hiervoor een krediet van € 152.000,- beschikbaar stellen;
  3. De 5e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie D66 (1)
  00:07:35 - 00:07:54 - Gerrit Jan Gorter
  00:07:54 - 00:08:26 - Angela Huckriede
  00:08:26 - 00:09:15 - Samee Sabur
  00:09:15 - 00:09:29 - Gerrit Jan Gorter
  00:10:10 - 00:10:25 - Gerrit Jan Gorter
 9. 9

  1. Een bedrag beschikbaar stellen van € 41.302,14 in 2023 voor eerste inrichting onderwijsleerpakketten en meubilair voor Stichting Ante door middel van een nog te vormen investeringskrediet;
  2. Instemmen met het dekken van de structurele afschrijvingslasten uit de stelpost ”vrijgevallen afschrijvingslasten”.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:10:12 - 00:10:25 - Gerrit Jan Gorter
  00:10:49 - 00:11:05 - Gerrit Jan Gorter
 10. 10

  1. Het Beheerplan groen in de kern 2023 vaststellen.
  2. De begrotingsposten voor het beheer van de openbare buitenruimte daar waar nodig aanpassen aan de actuele prijsontwikkelingen.
  3. De 3e wijziging van de begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:10:49 - 00:11:05 - Gerrit Jan Gorter
  00:11:25 - 00:11:41 - Gerrit Jan Gorter
 11. 11

  1.  Een bedrag van € 400.000 beschikbaar stellen voor het organiseren van activiteiten/festiviteiten in het kader van het jubileumjaar 2024, waarin Zeewolde 40 jaar bestaat;
  2. Het genoemde bedrag, € 200.000 in 2023 en € 200.000 in 2024, onttrekken aan de Algemene Reserve;
  3. De 4e begrotingswijziging van het begrotingsjaar 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:11:30 - 00:11:41 - Gerrit Jan Gorter
  00:12:12 - 00:12:27 - Gerrit Jan Gorter
 12. 12

  1. Geen zienswijze indienen tegen de concept Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:12:15 - 00:12:27 - Gerrit Jan Gorter
  00:12:54 - 00:13:07 - Gerrit Jan Gorter
 13. 13

  1. Een eenmalig budget beschikbaar stellen van € 60.000,- voor het verstrekken van een energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van het wettelijk sociaal minimum voor 2022;
  2. Een eenmalig budget beschikbaar stellen van € 22.000,- voor de uitvoeringskosten van de energietoeslag voor de huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 130% van het wettelijk sociaal minimum voor 2022;
  3. De kosten dekken uit de algemene reserve;
  4. De 6e begrotingswijziging voor het boekjaar 2023 vaststellen;

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:12:57 - 00:13:07 - Gerrit Jan Gorter
  00:13:07 - 00:13:28 - Angela Huckriede
  00:13:28 - 00:13:34 - Gerrit Jan Gorter
  00:14:03 - 00:15:12 - Gerrit Jan Gorter
 14. 14

  1. Participatie gebruiken als middel om de inwoners van Zeewolde beter te betrekken bij de besluitvorming van de raad.
  2. Bij toekomstige raadsbesluiten alle relevante belangen en perspectieven meewegen, om op basis hiervan te bepalen welke beslissing het beste is in het algemeen belang.
  3. De maatschappelijke impact en complexiteit van een vraagstuk gebruiken om te bepalen of, wanneer en op welke manier participatie gewenst is.
  4. Een werkgroep Participatie en Communicatie instellen, bestaande uit de volgende leden:
   ­ Fractie Leefbaar Zeewolde: B. (Betty) van den Braber en K. (Karin) Vording
   ­ Fractie ChristenUnie: A. (Arjan) Kremer
   ­ Fractie VVD: M. (Martijn) Wortman
   ­ Fractie D66: S. (Samee) Sabur
  5. De werkgroep Participatie en Communicatie te verzoeken om voor 1 mei 2023 met een voorstel aan de raad te komen over hoe de werkbezoeken, Raad op Straat en de motiemarkt het beste kunnen worden ingezet.
  6. Met het college het gesprek aan te gaan over afstemming van het participatiebeleid van het college en dat van de raad.
  7. Het college te verzoeken om voortaan in alle raadsvoorstellen een paragraaf ‘Participatie en communicatie’ op te nemen, waarin wordt beschreven of er sprake is van participatie en zo ja, op welke wijze daaraan invulling is/wordt gegeven.
  8. Het college te vragen om de inzetbaarheid, mogelijkheid en kosten van een (digitale) participatie-app (zoals Gemeentepeiler of CitizenLab) te onderzoeken.
  9. Voor het jaar 2023 € 5.000,- extra budget ter beschikking stellen voor participatie en communicatie van de raad uit de Algemene Reserve en vervolgens structureel dit bedrag in de Programmabegroting op te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:14:08 - 00:15:12 - Gerrit Jan Gorter
  00:15:12 - 00:15:28 - Manno Jonker
  00:15:31 - 00:16:50 - Arjan Kremer
  00:16:50 - 00:17:19 - Angela Huckriede
  00:17:19 - 00:17:24 - Gerrit Jan Gorter
  00:17:24 - 00:18:13 - Samee Sabur
  00:18:13 - 00:18:31 - Gerrit Jan Gorter
  00:19:11 - 00:19:43 - Gerrit Jan Gorter
 15. 16.A

  Moties

  Onderwerp
  2023-M01 Motie vreemd Lelystad Airport (stik)-stof tot nadenken

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Vragen aan provincie Flevoland over Lelystad Airport
  00:19:24 - 00:19:43 - Gerrit Jan Gorter
  00:19:43 - 00:21:25 - Evert Ekker
  00:21:25 - 00:22:01 - Gerrit Jan Gorter
  00:22:01 - 00:22:05 - Evert Ekker
  00:22:09 - 00:22:20 - Gerrit Jan Gorter
  00:22:41 - 00:23:13 - Gerrit Jan Gorter
  00:23:13 - 00:24:31 - Samee Sabur
  00:25:37 - 00:25:41 - Gerrit Jan Gorter
  00:25:41 - 00:26:10 - Gerard den Bakker
  00:26:10 - 00:26:26 - Gerrit Jan Gorter
  00:26:26 - 00:26:36 - Evert Ekker
  00:26:36 - 00:26:53 - Gerrit Jan Gorter
 16. 16.B

  Stemuitslag

  voor 16%
  tegen 84%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie D66 (1), Actief Zeewolde (1)
  tegen
  Fractie CU (4), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Fractie VVD (2)

  Moties

  Onderwerp
  2023-M02 Motie vreemd Noodhulp voor het getroffen gebied in Turkije en Syrie
  00:26:42 - 00:26:53 - Gerrit Jan Gorter
  00:26:53 - 00:28:16 - Samee Sabur
  00:28:16 - 00:28:29 - Gerrit Jan Gorter
  00:28:55 - 00:29:18 - Yvonne van Bruggen
  00:29:18 - 00:29:52 - Bouwe van der Weide
  00:29:52 - 00:30:31 - Martijn Wortman
  00:30:31 - 00:32:50 - Tamara Baas
  00:32:50 - 00:32:55 - Gerrit Jan Gorter
  00:32:55 - 00:36:08 - Tom Zonneveld
  00:36:16 - 00:36:32 - Gerrit Jan Gorter
  00:36:32 - 00:37:24 - Samee Sabur
  00:37:24 - 00:37:33 - Gerrit Jan Gorter
  00:37:33 - 00:38:12 - Tom Zonneveld
  00:38:12 - 00:38:25 - Samee Sabur
  00:38:25 - 00:38:31 - Gerrit Jan Gorter
  00:38:31 - 00:38:46 - Tom Zonneveld
  00:38:46 - 00:38:56 - Gerrit Jan Gorter
  00:39:51 - 00:40:16 - Gerrit Jan Gorter
 17. 17

  1. De 8e wijziging van de Begroting 2023 vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie Leefbaar Zeewolde (10), Actief Zeewolde (1), Fractie VVD (2)
  00:40:13 - 00:40:16 - Gerrit Jan Gorter
  00:40:49 - 00:41:32 - Gerrit Jan Gorter
 18. 18

  00:40:57 - 00:41:32 - Gerrit Jan Gorter